Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Materiały i szkolenia dla wolontariuszy

SZKOLENIA I GRUPY WSPARCIA

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Centrum organizuje spotkania w zakresie wsparcia działających już wolontariuszy oraz tych, którzy dopiero rozważają taką opcję. Ich uczestnicy i uczestniczki dowiadują się, jakie są prawa i obowiązki wolontariuszy, jakie są korzyści z bycia wolontariuszem i jakie działania można realizować w ramach wolontariatu.

Miejski portal „Wolontariat” 

Na miejskiej stronie dedykowanej działaniom wolontariackim w Poznaniu publikowane są ogłoszenia o szkoleniach i grupach wsparcia dla wolontariuszy.

PORADNIKI

Czym jest wolontariat i kim jest wolontariusz?

W poradniku odpowiedzi na kilka podstawowych pytań, które powinna znać każda wolontariuszka i każdy wolontariusz.