Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wolontariat poza Centrum

W Poznaniu działa wiele instytucji, które potrzebują wsparcia wolontariuszy. Jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą lub zebrać nowe doświadczenia, podzielić się swoim czasem wolnym i działać na rzecz innych, to wolontariat jest dla Ciebie. Możesz spotkać się z dziećmi, współuczestniczyć w organizowaniu wydarzeń czy wspierać seniorów. Pomysłów na wolontariat jest wiele.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości – zadzwoń lub przyjdź do Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, kontakt: Kinga Boguła kinga.bogula@centrumis.pl, tel. 61 847 21 11 lub 61 842 35 09, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Na początku możesz odwiedzić:

Poznańskie Centrum Wolontariatu, które powstało z pasji do pomagania oraz zaangażowania społecznego | Szczegóły | kontakt: tel. 690 251 119,  pcw@wolontariat.poznan.pl

Korpus Solidarności |Szczegóły|

Poniżej umieszczone zostały oferty, z których możesz skorzystać, jeżeli chcesz zostać wolontariuszem.

Oferta wolontariatu w Poznaniu

Na miejskiej stronie w zakładce „Wolontariat” publikowane są aktualne oferty dla osób, które chciałyby zostać wolontariuszami, ale też ogłoszenia o szkoleniach i grupach wsparcia dla wolontariuszy.

Oferta wolontariatu Korpus Solidarności |Szczegóły|

Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Zakres zadań to sprawowanie opieki w specjalistycznych placówkach, towarzyszenie podopiecznym w środowisku domowym, udział w akcjach organizowanych przez Caritas, edukowanie i promowanie idei wolontariatu.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

Wolontariat akcyjny to działania edukacyjne propagujące ideę opieki paliatywnej, pozyskiwanie wsparcia finansowego na rzecz hospicjum. Można też realizować motyli wolontariat, czyli rękodzieło na rzecz hospicjum – prace wolontariuszy zostaną przekazane darczyńcom albo wystawione na sprzedaż podczas kiermaszu zbiórkowego na rzecz hospicjum (np. można zrobić na drutach szalik czy trójkątną chustę albo wykonać maskotkę lub stroik, można namalować, uszyć czy narysować motyla, który jest symbolem hospicjum). W ramach tych działań można także upiec ciasta na rzecz podopiecznych hospicjum czy zorganizować dla nich wydarzenie artystyczne. Z kolei wolontariusz medyczny może wspierać przy zabiegach pielęgnacyjnych, ćwiczeniach, karmieniu osób niesamodzielnych, drobnych zakupach, zapewnia także towarzyszenie choremu zgodnie z jego wolą na oddziale szpitalnym w Hospicjum Palium (w pierwszej kolejności szkolenie teoretyczne, przewidywany termin kursu 09.2024).

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

Wolontariat polega na pomocy seniorom w DPS w opiece nad zwierzętami, uczestnictwie w Klubie Starszaka (np. zaproszenie wystąpienia w roli prelegenta/edukatora), wsparciu animatorów w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, pomocy w trakcie akcji lub inicjatyw społecznych.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Wolontariat polega na regularnym odwiedzaniu samotnych osób starszych w ich domach, na rozmowie, wyjściu na spacer, wspólnym realizowaniu zainteresowań. Istotą spotkań jest budowanie bliskich, serdecznych relacji z drugim człowiekiem.

Centrum Praw Kobiet Oddział w Poznaniu

Wolontariat polega na wsparciu organizacji z zakresu poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz w bieżącej działalności centrum.

Stowarzyszenie „Na Tak”

Zakres wolontariatu to współdziałanie w organizacji wydarzeń, w szczególności poprzez pakowanie pakietów startowych dla uczestników, rozdawanie wody, ulotek, pomoc w pilnowaniu dzieci w strefie zabaw (wolontariat akcyjny) czy wsparcie w działaniach Klubu Seniora i funkcjonującej w stowarzyszeniu galerii (sprawy bieżące, pomoc w warsztatach)

Dom Pomocy Społecznej Ugory

Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, wspólne spędzanie wolnego czasu, czytanie książek, gazet, spacer z podopiecznym, pomoc przy organizacji imprez dla seniorów w DPS, remontów czy wspólnych wyjazdów.

Dom Pomocy Społecznej Konarskiego i Zamenhofa

  • Kontakt: Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddział DPS, ul. Zamenhofa 142a, tel. 61 872 38 01, 61 872 38 00 – Joanna Oliwa, w godz. 7.00-15.00, joanna.oliwa@m.poznan.pl 

Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, wspólne spędzenie wolnego czasu, czytanie książek, gazet, spacer z mieszkańcami po okolicy. Pomoc przy organizacji imprez kulturalnych i wspólnych wyjazdów dla mieszkańców w DPS oraz przy drobnych naprawach, remontach czy pracach porządkowych.

Fundacja Laba

Wolontariat polega na wsparciu w codziennym funkcjonowaniu placówki, asystowaniu osobom z niepełnosprawnościami w czynnościach dnia codziennego i udzielaniu wsparcia emocjonalnego. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych, warsztatów, imprez integracyjnych oraz aktywności rekreacyjnych. Wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu fundacji, działania porządkowo-organizacyjne.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”

Zakres wolontariatu to wsparcie chorego w środowisku domowym (np. rozmowa, czytanie, wspólne spędzanie czasu oraz pomoc rodzinie chorego) po wstępnym szkoleniu (przewidywany termin szkolenia: 04.2024). Można zaangażować się także w wolontariat akcyjny np. udział w organizowanych wydarzeniach (np. zajęcia rękodzielnicze dla seniorów).

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ

Celem wolontariatu jest wsparcie pacjentów Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego oraz ich najbliższych (dyżur przynajmniej raz w tygodniu, minimum 2 godz. w czasie ustalonym wspólnie z koordynatorem).

Fundacja „Park Nadziei”

Zakres działań wolontariusza to rozdawanie ulotek promujących konsultacje psychologiczne dla rodzin doświadczających choroby nowotworowej

Zakład Lasów Poznańskich

Wolontariusze prowadzą m.in. monitoring lasów komunalnych miasta Poznania i zgłaszają zauważone nieprawidłowości. Uczestniczą też w akcjach sprzątania lasów.

Schronisko dla zwierząt w Poznaniu

Zakres wolontariatu to zabawy z kotami, rzadziej wyprowadzanie psów. Osoby chętne do podjęcia się pracy muszą być w dobrym stanie zdrowia, bez alergii. Wizyty w schronisku to minimum 3 razy w miesiącu (1-2 godziny).

Stare ZOO

Zakres wolontariatu to pomaganie opiekunom zwierząt w sprzątaniu, przygotowaniu jedzenia czy w karmieniu, prace ogrodowe, porządkowe na terenie ZOO. Osoby chętne do podjęcia się pracy powinny być w dobrym stanie zdrowia (w pawilonach jest bardzo ciepło), bez alergii . Wizyty w ZOO minimum 2 godziny w tygodniu w godz. 7.30 do 14.30 (w zależności od doświadczenia, praca w weekendy może być możliwa jedynie po wcześniejszym wdrożeniu w ciągu tygodnia).

Fundacja EVsport

Zakres wolontariatu to wsparcie w organizacji wydarzeń:

– Wings for Life World Run Poznań 2-5.05.2024 (obsługa punktów żywieniowych, praca w biurze zawodów, obsługa strefy mety i rozdawanie medali zawodnikom, praca w depozycie)

– Poznański Bieg Konstytucji 2024 – 3.05.2024 Jezioro Strzeszyńskie (np. pomoc biurze, wsparcie podczas biegu, obsługa mety)

– Survival Race Poznań 2.06.2024 Jezioro Maltańskie (np. praca w biurze zawodów, pomoc przy przeszkodach dla zawodników na trasie, obsługa mety i wydawanie medali)

– Puchar Świata w wioślarstwie – Jezioro Maltańskie 11.06-16.06.2024 (np. pomoc osobom niepełnosprawnym)

Zapisy na wszystkie wydarzenia poprzez stronę internetową system.evsport.pl

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”

Zakres wolontariatu to zapewnienie wsparcia i towarzyszenie w warsztatach z dorosłymi, które sa prowadzone przez terapeutę w dniach pon- pt w godz. 15.30-19.30. Poszukiwani wolontariusze z Wildy i okolic. Działalność Stowarzyszenia w dużej mierze opiera się na wsparciu wolontariuszy. Stowarzyszenie prowadzi dzienny ośrodek terapeutyczny dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i oferuje osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym zajęcia rehabilitacyjne. Osoby chętne do podjęcia się pracy powinny być w dobrym stanie zdrowia.

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”

Organizacja poszukuje wolontariuszy do udzielania korepetycji (z języka angielskiego i matematyki, biologii) dzieciom z rodzin zastępczych w ich miejscu zamieszkania.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Wolontariat polega na wspieraniu podopiecznych w warunkach domowych (np. towarzyszenie, rozmowa) oraz na pomocy w pracach biurowych w stowarzyszeniu.

  • Oferta wolontariatu | Kontakt: ul. Wierzbowa 2/2, tel. 501 427 710 (w poniedziałki i środy w godz. 15.00-17.00)

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu

Zakres wolontariatu to pakowanie paczek dla podopiecznych, współdziałanie w przygotowaniu warsztatów i szkoleń oraz wsparcie w pracy i dyżurach w siedzibie PCK.

Fundacja Redemptoris Missio

Zakres wolontariatu to wykonywanie na szydełku lub drutach kocyków (1m x 1m) i czapeczek dla niemowlaków (jeżeli nie dysponujesz swoją włóczką można pobrać ją z fundacji).

Fundacja Dobrze, że jesteś

Wolontariat szpitalny realizowany może być w szpitalu MSWiA – Oddział Hematologii, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, ul. Szamarzewskiego – Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku lub w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, ul. Grunwaldzka – Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej. Polega on na pomocy pacjentom w wykonywaniu codziennych czynności, robieniu podstawowych zakupów, na wspieraniu pacjentów obecnością, rozmową; dyżur 1 x w tygodniu, w wybranym przez siebie dniu (godziny do uzgodnienia z koordynatorem wolontariuszy)

Stowarzyszenie Lepszy Świat

„Wolontariat w poznańskich rodzinach” to udzielanie bezpłatnych korepetycji  (wolontariusz określa przedmiot i poziom trudności) lub animowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Korepetycje realizowane są standardowo 1 raz w tygodniu, pojedyncze zajęcia trwają 45-60 minut.