Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wolontariat poza Centrum

W Poznaniu działa wiele organizacji pozarządowych, które potrzebują wsparcia wolontariuszy. Jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą lub zebrać nowe doświadczenia, podzielić się swoim czasem wolnym i działać na rzecz innych to wolontariat jest dla Ciebie. Możesz spotkać się z dziećmi, organizować spotkania, wspierać innych seniorów. Pomysłów na wolontariat jest wiele.

Poniżej oferty organizacji, które chętnie nawiążą współpracę z wolontariuszami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z konkretną organizacją.

Oferta wolontariatu w Poznaniu

Na miejskiej stronie w zakładce „Wolontariat” publikowane są aktualne oferty dla osób, które chciałyby zostać wolontariuszami, ale też ogłoszenia o szkoleniach i grupach wsparcia dla wolontariuszy.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Misją Indywidualnego Wolontariatu Caritas jest niesienie pomocy osobom potrzebującym na różnych płaszczyznach — dostępny jest wolontariat domowy, wolontariat akcyjny i wolontariat w specjalistycznych placówkach (jadłodajnie, świetlice socjoterapeutyczne, specjalny ośrodek wychowawczy, wolontariat szpitalny).

Wolontariat w Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Poznańskie Centrum Dziedzictwa przez cały rok rekrutuje wolontariuszy, którzy mają chęć i czas do pomocy przy organizowanych wydarzeniach. Wolontariuszki i wolontariusze mają niepowtarzalną okazję przekonać się, jak działa pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, uczą się wielu nowych rzeczy i poznają ciekawych ludzi.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

Można zaangażować się w wolontariat medyczny na oddziale szpitalnym w Hospicjum Palium (os. Rusa 55). Wolontariusze pomagają m.in. przy zabiegach pielęgnacyjnych, ćwiczeniach rehabilitacyjnych i karmieniu osób niesamodzielnych, oferują swoją obecność i towarzyszenie choremu poprzez rozmowy, czytanie, wspólne spacery czy ciche czuwanie. Żeby zostać wolontariuszem medycznym, trzeba przejść specjalny kurs, który organizowany jest raz w roku. Można też zaangażować się wolontariat akcyjny, włączając się w organizację wydarzeń propagujących ideę opieki paliatywnej.

Fundacja „Dobrze, że jesteś”

Fundacja prowadzi wolontariat szpitalny w trzech poznańskich szpitalach. Praca wolontariuszy polega na pomocy pacjentom w wykonywaniu codziennych czynności, robieniu drobnych zakupów, ale także na wspieraniu pacjentów swoją obecnością, cierpliwością i rozmową. Wolontariusze dyżurują jeden raz w tygodniu na wybranym oddziale.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

W Stowarzyszeniu funkcjonuje wolontariat stały, w ramach którego można pomagać seniorom w DPS, wspierać artystycznie w trakcie zajęć Klubu Starszaka, pomagać w trakcie pojedynczych akcji lub inicjatyw społecznych — np. podczas organizacji zbiórki WOŚP.

Stowarzyszenie Lepszy Świat

W ramach projektu „Wolontariat w poznańskich rodzinach” wolontariusze Stowarzyszenia zapewniają dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcie — to m.in. pomoc w nauce oraz wspólne spędzanie czasu wolnego.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Wolontariat polega na regularnym odwiedzaniu samotnych osób starszych w ich domach, na rozmowie, wyjściu na spacer, wspólnym realizowaniu zainteresowań. Istotą spotkań jest budowanie bliskich, serdecznych relacji z drugim człowiekiem.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”

Działalność Stowarzyszenia w dużej mierze opiera się na wsparciu wolontariuszy. Stowarzyszenie prowadzi dzienny ośrodek terapeutyczny dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i oferuje osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym zajęcia rehabilitacyjne.

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”

Organizacja poszukuje wolontariuszy do udzielania korepetycji (z języka angielskiego i przedmiotów ścisłych) oraz spędzania czasu z dziećmi z rodzin zastępczych w ich miejscu zamieszkania.

Stowarzyszenie „Na Tak”

Pomoc przy imprezach cyklicznych (np. turniej tenisa stołowego, Międzynarodowy Dzień Przytulania) oraz wsparcie działań akcyjnych (m.in. Bieg Na Tak, konferencja).

Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

  • Szczegóły | Kontakt: Krzysztof Sobstyl, tel. 666 074 232;

Prowadzenie ćwiczeń zdrowotnych i zajęć ruchowych.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

Odwiedzanie osób z niepełnosprawnościami, starszych w domach (rozmowa, spędzanie czasu wolnego), uczenie podopiecznych w domach obsługi tabletu (np. ćwiczenia pamięci). Stowarzyszenie oferuje szkolenie wstępne dla wolontariuszy oraz szkolenie dotyczące pracy z podopiecznym. Dodatkowo: grupa wymiany doświadczeń, szkolenia motywacyjne, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Dom Pomocy Społecznej Ugory

  • Oferta wolontariatu | Kontakt: Dom Pomocy Społecznej, ul Ugory 18/20, tel. 61 828 43 01, 61 828 43 59;

Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, wspólne spędzanie wolnego czasu, czytanie książek, gazet, spacer z podopiecznym, pomoc przy organizacji imprez dla seniorów w DPS, remontów czy wspólnych wyjazdów.

Dom Pomocy Społecznej Konarskiego i Zamenhofa

  • Oferta wolontariatu | Kontakt: Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddział DPS, ul. Zamenhofa 142a, tel. 61 872 38 00 – Joanna Oliwa, w godz. 7.00-15.00, joanna.oliwa@m.poznan.pl;

Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, wspólne spędzenie wolnego czasu, czytanie książek, gazet, spacer z mieszkańcami po okolicy. Pomoc przy organizacji imprez kulturalnych i wspólnych wyjazdów dla mieszkańców w DPS oraz przy drobnych naprawach, remontach czy pracach porządkowych.

Fundacja Laba

  • Szczegóły | Kontakt: Fundacja Laba, ul. Koźmińska 6, tel. 511 806 833, e-mail: biuro@fundacjalaba.pl;

Wolontariusze są wsparciem w codziennym funkcjonowaniu placówki, asystują osobom z niepełnosprawnościami w czynnościach dnia codziennego i udzielają im wsparcia emocjonalnego, organizują i prowadzą zajęcia terapeutyczne, warsztaty, imprezy integracyjne oraz aktywności rekreacyjne.

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM  w Poznaniu

Wolontariusze są wsparciem dla pacjentów przebywających w szpitalu, z dala od miejsca zamieszkania, często bez pomocy bliskich. Wolontariusze pracują na rzecz pacjentów na podstawie planu działań przyjętego na dany rok oraz harmonogramu wejść na oddział. Przygotowanie wolontariusza do pracy oparte jest na profesjonalnym szkoleniu teoretycznym i praktycznym oraz zakończone wydaniem zaświadczenia i zatrudnieniem.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Pomoc w przygotowywaniu i realizacji projektów skierowanych do opiekunów chorych i ich rodzin, a także seniorów (wolontariat wymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności) oraz promowanie organizacji, prace biurowe, przygotowywanie wpisów na stronę internetową.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”

Zakres pracy wolontariuszy zależy od formy wolontariatu, której się podejmie. Jego głównym celem jest wsparcie i obecność przy pacjencie. Opieka wolontariuszy obejmuje także pomoc rodzinie chorego (np. przy załatwianiu określonych spraw urzędowych). Osoby przeszkolone w sprawach socjalnych pomagają rodzinie w zapoznaniu się z prawami, jakie jej przysługują. Wolontariusze uczestniczą w systematycznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu opieki paliatywnej.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ

Celem wolontariatu jest wsparcie pacjentów Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego oraz ich najbliższych.

Fundacja „Park Nadziei”

Zakres działań wolontariusza obejmuje m.in. pomoc w przygotowywaniu stanowiska Fundacji na różnego rodzajach wydarzeniach, akcjach charytatywnych, festynach oraz rozdawanie ulotek promujących bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodzin doświadczających choroby nowotworowej.

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Św. Wincentego 6/9, tel. 61 668 23 15;

Doradztwo prawne, księgowe, zawodowe, psychologiczne, prowadzenie zajęć ogólnokształcących dla uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Zakład Lasów Poznańskich

Wolontariusze prowadzą m.in. monitoring lasów komunalnych miasta Poznania i zgłaszają zauważone nieprawidłowości. Uczestniczą też w inwentaryzacji gatunków roślinnych i zwierzęcych, konserwacji i utrzymaniu infrastruktury leśnej czy odnawianiu szlaków turystycznych oraz akcjach sprzątania lasów.

  • Oferta wolontariatu | Kontakt: Zakład Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2, tel. 61 877 45 15, zgłoszenia: zlp@zlp-poznan.pl oraz drzewa@suwart.pl;