Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wolontariat poza Centrum

W Poznaniu działa wiele organizacji pozarządowych, które potrzebują wsparcia wolontariuszy. Jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą lub zebrać nowe doświadczenia, podzielić się swoim czasem wolnym i działać na rzecz innych to wolontariat jest dla Ciebie. Możesz spotkać się z dziećmi, organizować spotkania, wspierać innych seniorów. Pomysłów na wolontariat jest wiele.

Poniżej oferty organizacji, które chętnie nawiążą współpracę z wolontariuszami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z konkretną organizacją.

Oferta wolontariatu w Poznaniu

Na miejskiej stronie w zakładce „Wolontariat” publikowane są aktualne oferty dla osób, które chciałyby zostać wolontariuszami, ale też ogłoszenia o szkoleniach i grupach wsparcia dla wolontariuszy.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Rada prowadzi biuro pośrednictwa wolontariatu (BPW)  – działa ono w Centrum Bukowska w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Żeby skorzystać z pośrednictwa, należy wypełnić formularz i zgłosić się na specjalny dyżur dla wolontariuszy (w formularzu można wybrać obszar tematyczny, w którym chcemy działać). Na stronie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej odnaleźć można również aktualne oferty wolontariackie.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej

  • Oferta wolontariatu | Kontakt: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Rynek Wildecki 4a, tel. 605 333 825;

Misją Indywidualnego Wolontariatu Caritas jest niesienie pomocy osobom potrzebującym na różnych płaszczyznach – dostępny jest wolontariat domowy, wolontariat akcyjny i wolontariat w specjalistycznych placówkach (jadłodajnie, świetlice socjoterapeutyczne, specjalny ośrodek wychowawczy, wolontariat szpitalny).

Wolontariat w Poznańskim Centrum Dziedzictwa

  • Oferta wolontariatu | Kontakt: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, tel. 61 647 76 00;

Poznańskie Centrum Dziedzictwa przez cały rok rekrutuje wolontariuszy, którzy mają chęć i czas do pomocy przy organizowanych wydarzeniach. Wolontariuszki i wolontariusze mają niepowtarzalną okazję przekonać się, jak działa pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, uczą się wielu nowych rzeczy i poznają ciekawych ludzi.

Muzeum Archeologiczne

  • Oferta wolontariatu | Kontakt: tel. 61 852 82 51 wew. 153, agnieszka.lukaszyk@muzarp.poznan.pl;

Pomoc w nadzorowaniu ekspozycji muzealnych, przygotowanie materiałów do warsztatów plastycznych, czynny udział w imprezach edukacyjnych. W zamian za wykonaną pracę wolontariusz może liczyć na bezpłatny udział w warsztatach z dawnego rzemiosła, wernisażach wystaw czasowych czy wykładach naukowych.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

  • Oferta wolontariatu | Kontakt: tel. 61 873 83 10, aleksandra.skotarczak@hospicjum-palium.pl, motyliwolontariat@hospicjum-palium.pl;

Opieka paliatywna nad osobami chorymi oraz wsparcie dla ich rodzin. Personel medyczny wspólnie z wolontariuszami dokładają wszelkich starań, aby zapewnić chorym jak najlepszą opiekę.

Fundacja „Dobrze, że jesteś”

Fundacja prowadzi wolontariat szpitalny w trzech poznańskich szpitalach. Praca wolontariuszy polega na pomocy pacjentom w wykonywaniu codziennych czynności, robieniu drobnych zakupów, ale także na wspieraniu pacjentów swoją obecnością, cierpliwością i rozmową. Wolontariusze dyżurują jeden raz w tygodniu na wybranym oddziale.

Spółdzielnia Socjalna Pomagajmy Razem

  • Kontakt: ul. Ściegiennego 50, tel. 794 036 061, więcej;

Organizacja i animowanie spotkań ze specjalistami, np. trenerami fitness czy opiekunami osób starszych, poszukiwanie odbiorców działań Spółdzielni Socjalnej.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

W Stowarzyszeniu funkcjonuje wolontariat stały, w ramach którego można pomagać seniorom w DPS, opiekować się zwierzętami czy wspierać animatorów w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Można równie pomagać w trakcie pojedynczych akcji lub inicjatyw społecznych – np. podczas organizacji zbiórki WOŚP.

Stowarzyszenie Lepszy Świat

W ramach projektu „Wolontariat w poznańskich rodzinach” wolontariusze Stowarzyszenia zapewniają dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcie – to m.in. pomoc w nauce oraz wspólne spędzanie czasu wolnego.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Wolontariat polega na regularnym odwiedzaniu samotnych osób starszych w ich domach, na rozmowie, wyjściu na spacer, wspólnym realizowaniu zainteresowań. Istotą spotkań jest budowanie bliskich, serdecznych relacji z drugim człowiekiem.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”

Działalność Stowarzyszenia w dużej mierze opiera się na wsparciu wolontariuszy. Stowarzyszenie prowadzi dzienny ośrodek terapeutyczny dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i oferuje osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym zajęcia rehabilitacyjne.

Stowarzyszenie „Na Tak”

Pomoc przy imprezach cyklicznych (np. turniej tenisa stołowego, Międzynarodowy Dzień Przytulania) oraz wsparcie działań akcyjnych (m.in. Bieg Na Tak, konferencja).

Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

  • Szczegóły | Kontakt: Krzysztof Sobstyl, tel. 666 074 232;

Prowadzenie ćwiczeń zdrowotnych i zajęć ruchowych.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

Odwiedzanie osób z niepełnosprawnościami, starszych w domach (rozmowa, spędzanie czasu wolnego), uczenie podopiecznych w domach obsługi tabletu (np. ćwiczenia pamięci). Stowarzyszenie oferuje szkolenie wstępne dla wolontariuszy oraz szkolenie dotyczące pracy z podopiecznym. Dodatkowo: grupa wymiany doświadczeń, szkolenia motywacyjne, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Dom Pomocy Społecznej Ugory

Pomoc osobom starszym i schorowanym, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi.

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM  w Poznaniu

Wolontariusze są wsparciem dla pacjentów przebywających w szpitalu, z dala od miejsca zamieszkania, często bez pomocy bliskich. Wolontariusze pracują na rzecz pacjentów w oparciu o plan działań przyjęty na dany rok oraz harmonogram wejść na oddział. Przygotowanie wolontariusza do pracy oparte jest na profesjonalnym szkoleniu teoretycznym oraz praktycznym i zakończone wydaniem zaświadczenia oraz zatrudnieniem.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Pomoc w przygotowywaniu i realizacji projektów skierowanych do opiekunów chorych i ich rodzin, a także seniorów (wolontariat wymagający specjalistycznej wiedzy i i umiejętności) oraz promowanie organizacji, prace biurowe, przygotowywanie wpisów na stronę internetową.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”

Zakres pracy wolontariuszy zależy od formy wolontariatu, której się podejmie. Jego głównym celem jest wsparcie i obecność przy pacjencie. Opieka wolontariuszy obejmuje także pomoc rodzinie chorego (np. przy załatwianiu określonych spraw urzędowych). Osoby przeszkolone w sprawach socjalnych pomagają rodzinie w zapoznaniu się z prawami, jakie jej przysługują. Wolontariusze uczestniczą w systematycznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu opieki paliatywnej.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ

Celem wolontariatu jest wsparcie pacjentów Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego oraz ich najbliższych.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

  • Kontakt: Święty Marcin 80/82/340, tel. 61 852 48 74, więcej;

Pomoc w organizacji wycieczek, spotkań. Związek oferuje szkolenia dla liderów.

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Św. Wincentego 6/9, tel. 61 668 23 15;

Doradztwo prawne, księgowe, zawodowe, psychologiczne, prowadzenie zajęć ogólnokształcących dla uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Zakład Lasów Poznańskich

Wolontariusze prowadzą m.in. monitoring lasów komunalnych miasta Poznania i zgłaszają zauważone nieprawidłowości. Uczestniczą też w inwentaryzacji gatunków roślinnych i zwierzęcych, konserwacji i utrzymaniu infrastruktury leśnej czy odnawianiu szlaków turystycznych oraz akcjach sprzątania lasów.

  • Oferta wolontariatu | Kontakt: Zakład Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2, tel. 61 877 45 15, zgłoszenia: zlp@zlp-poznan.pl oraz drzewa@suwart.pl;