Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny, funkcjonujący w strukturach Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42, sprawuje opiekę nad osobami po 60. roku życia z zaburzeniami funkcji poznawczych.

Wsparcie dotyczy osób, które nie są w stanie pozostawać bez opieki domowników, mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności, przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku, czują się samotne, niepotrzebne, apatyczne i bezradne. W ramach pobytu seniorzy biorą udział w zajęciach treningu pamięci, odbywają indywidualną terapię z psychologiem oraz uczestniczą w terapii zajęciowej. W ośrodku panuje przyjazna atmosfera, a zajęcia dostosowywane są do indywidualnych możliwości podopiecznych. Pacjenci cały czas pozostają pod opieką pielęgniarki, psychiatry, geriatry, psychologa oraz terapeuty zajęciowego. Oddział funkcjonuje od poniedziałki do piątku w godz. 7-15.30. W ramach pobytu podopieczni otrzymują dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad). Pobyt pacjenta w ośrodku jest bezpłatny.

Oddział posiada umowę zawartą z WOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych. Podstawą przyjęcia jest skierowanie od lekarza (np. lekarza rodzinnego), z rozpoznaniem mieszczącym się w następujących jednostkach chorobowych ICD10: F00 – F09, F20 – F29, F30 – F39. Przywóz oraz odbiór pacjentów pozostaje po stronie opiekunów. Szczegółowe informacje: tel. 618 738 735.