Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum
Grafika artykułu: zdjęcie Poznańskiego Centrum NGO na Chwaliszewie - na pierwszym planie biała tablica informacyjna, w tle fragment budynku z kolorowym graffitti.
fot. UMP

Działające na Chwaliszewie Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu to miejsce dla przedstawicieli lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Mogą tam skorzystać z udostępnionych pomieszczeń oraz sprzętu i znaleźć pomoc. 

Centrum pomaga poznańskim organizacjom pozarządowym oraz wspiera te, które dopiero powstają. Przestrzeń centrum jest wynajmowana codziennie, w czasie dostosowanym do potrzeb NGO i mieszkańców. Z pomieszczeń można korzystać także w weekendy oraz późnym popołudniem w tygodniu. Centrum udostępnia również sprzęt i platformy do komunikacji zdalnej, np. do webinariów; integruje poznańskie NGO i wzmacnia współpracę międzysektorową.

W ramach projektu prowadzone są działania rekrutacyjne, promocyjne i diagnostyczne, inspirujące do aktywności i wzmacniające potencjał istniejących już organizacji pozarządowych. Dostępny jest zespół doradców, którzy podpowiedzą, jak współpracować z wolontariuszami oraz firmami i jak zarządzać projektem czy ubiegać się o wsparcie finansowe. Wszystko po to, by stworzyć silną więź pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Poznania. Obecnie miejsce prowadzą – na zlecenie Miasta – dwie organizacje: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP i Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju.

Szczegóły

Źródło:www.poznan.pl