Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Hospicja i opieka paliatywna

Opieka paliatywno-hospicyjna jest częścią gwarantowanej, powszechnej opieki zdrowotnej i ma na celu roztoczenie wszechstronnej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby. Opieka ta uwzględnia potrze-by psychiczne, socjalne, duchowe i somatyczne chorych oraz wspiera rodzinę w trakcie choroby bliskiej osoby i w okresie osierocenia. W Poznaniu funkcjonuje kilka organizacji i placówek zajmujących się opieką paliatywną dla dorosłych.

Hospicjum Palium

Jest największym w Poznaniu ośrodkiem obejmującym kompleksową opieką paliatywną chorych i ich bliskich. Hospicjum jest też miejscem edukacji i szkolenia kadry lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i innych w opiece paliatywno-hospicyjnej. Placówkę wspiera Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu. Hospicjum jest częścią Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Działanie szpitala jest finansowane ze środków NFZ. Dla pacjentów Hospicjum pomoc i opieka świadczone są bezpłatnie.

Hospicjum prowadzi też stronę internetową Opieka w domu. To serwis poświęcony opiece nad nieuleczalnie chorym w domu. Znaleźć tu można porady dotyczące pielęgnacji i wsparcia chorych w domu. Za pośrednictwem strony można zadać też pytanie specjalistom z zespołu medycznego czy wymienić doświadczenia na forum z innymi opiekunami chorych przewlekle.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, ul. Bednarska 4

Podopieczni hospicjum mogą korzystać m.in. z usług medycznych w Poradni Geriatrycznej, Poradni Medycyny Paliatywnej oraz fizjoterapii i rehabilitacji pamięci.  Do dyspozycji są lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, prawnik i pracownik socjalny. Świadczenia udzielane są bezpłatnie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Hospicjum Domowe NZOZ MEDYK

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Świt 47/49, tel. 691 911 396;

Hospicjum dba o poprawę jakości życia chorego podejmując starania, aby złagodzić dolegliwości bólowe i zaspokoić najważniejsze potrzeby chorego. Chorzy mogą oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych, psychicznych, socjalnych. Świadczenia są bezpłatne i realizowane w naturalnym środowisku, czyli domu chorego.

Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej, ul. Świt 47/49

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grona pracowników Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy. Jego celem jest rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających opiekę paliatywną i hospicyjną nad chorymi na nieuleczalne, postępujące choroby głównie nowotworowe w końcowym okresie życia. Wolontariusze Stowarzyszenia wspierają chorych w środowisku domowym oraz na Oddziale Opieki Paliatywnej Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu. Stowarzyszenie oferuje też pomoc materialną i rzeczową udzielaną w wyjątkowo trudnej sytuacji socjalnej.

Hospicjum „Domowe Wsparcie”

Hospicjum zajmuje się profesjonalnym wsparciem w poprawie jakości życia pacjenta, stosuje nowoczesne metody łagodzenia bólu w ostatnim okresie ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Do dyspozycji są wykwalifikowani lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz psycholog. Medycyna paliatywna zajmuje się uśmierzaniem bólu i łagodzeniem uciążliwych objawów choroby. Opieka paliatywna to wsparcie nie tylko dla osoby chorej, ale także dla jej najbliższych.