Fundacja PETRA senior

Logotyp Fundacji PETRA SeniorFundacja prowadzi Senioralny Domu Krótkiego Pobytu Petra – to dzienny dom dla seniorów wymagających pomocy i opieki. Codziennie może w nim przebywać 20 seniorów. Mogą oni korzystać z różnych form wsparcia i aktywizacji – to m.in. terapia zajęciowa, poznawcza, rehabilitacyjna, a także opieka medyczna, pielęgnacyjna i psychologiczna. Opiekę nad seniorami sprawują wykwalifikowani pracownicy. W tym czasie rodzina seniora może w pracować i realizować obowiązki życia codziennego. Poza tym opiekunowie osób zależnych mogą uzyskać dodatkową pomoc w ramach Kawiarenki Wsparcia – to przestrzeń do rozmów o emocjach i doświadczeniach związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami starszymi zależnymi. Spotkania Kawiarenki Wsparcia odbywają się raz w miesiącu.

Stała oferta:

W Senioralnym Domu Krótkiego Pobytu Petra podopieczni mogą przebywać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00, podopiecznym zapewnione jest wyżywienie (3 posiłki). Dom dedykowany jest osobom  w wieku 60+, zamieszkującym oraz płacącym podatki na terenie Miasta Poznania. Zgłoszenia przejmowane są osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.