Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej

Logotyp Zakładu Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji MedycznejOddział Dzienny działający przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej został utworzony z myślą o osobach starszych, które potrzebują czasowej opieki. Pobyt pacjenta w placówce jest całkowicie bezpłatny (wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego). Sprawowana jest w nim opieka nad osobami, które straciły radość życia, nie mogą przebywać same, bez opieki domowników, przeżywają uczucia napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku, czują się nieprzystosowane i niepotrzebne, są apatyczne i bezradne, mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności. Do ośrodka przyjmowane są osoby z przewlekłymi schorzeniami (w tym z zespołami otępiennymi), które nie wymagają intensywnego leczenia szpitalnego, lecz łagodzenia objawów starzenia się, niezbędnej profilaktyki oraz wsparcia psychicznego i społecznego. W ośrodku panuje życzliwa i przyjazna atmosfera.

Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób starszych nie ma barier architektonicznych – wyposażony jest w windę (platformę), która umożliwia pokonanie schodów zbudowanych przy wejściu. W samym budynku, na oddziale również zadbano o to, by nie było barier.

Stała oferta:

W ramach bezpłatnego dziennego pobytu (minimalny pobyt to 60 dni roboczych) zakład opiekuńczo-leczniczy oferuje rehabilitację, spotkania z psychologiem oraz terapię zajęciową.