Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Dzienne domy pomocy społecznej

Dzienne domy pomocy społecznej (DDPS)

To placówki wsparcia dla osób, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie – wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Domy dają także możliwość twórczego zagospodarowania wolnego czasu. Większość placówek oferuje zajęcia plastyczne, muzyczne, czy komputerowe. Organizowane są często wycieczki i imprezy rekreacyjne, seniorzy wspólnie spacerują, ćwiczą i biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Większość dziennych domów zapewnia też swoim uczestnikom ciepłe posiłki w ciągu dnia. Na terenie Poznania funkcjonuje kilka takich domów. Placówki posiadają podobną ofertę i zlokalizowane są w różnych częściach miasta:

Filie Zespołu Dziennych Domów Pomocy:

 • Filia nr 1 – Klub Centrum | Kontakt: ul. M. Konopnickiej 18, tel. 61 865 81 19, więcej;
 • Filia nr 2 – Klub Ogrody | Kontakt: ul. Nowy Świat 7/11, tel. 61 847 32 91, więcej;
 • Filia nr 3 – Klub Promień | Kontakt: os. Piastowskie 101, tel. 61 875 41 69, więcej;
 • Filia nr 4 – Klub Starówka | Kontakt: ul. Wielka 1, tel. 61 855 76 47, więcej;
 • Filia nr 5 – Klub Winogrady | Kontakt: os. Kosmonautów 15, tel. tel. 61 820 55 41, więcej;

Poza tym:

 • Dzienny Dom Pomocy „Klub Słoneczna Przystań” (Polski Komitet Pomocy Społecznej) | Kontakt: ul. Racjonalizatorów 3, tel. 665 302 502, tel. 61 830 01 71 (MOPR Filia Wilda), więcej;
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej | Kontakt: ul. Konarskiego 11/13, tel. 61 877 57 51, więcej;

Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zgodna z miejscem zamieszkania osoby zainteresowanej, w odpowiedzi, na złożony przez nią lub jej rodzinę wniosek.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej. Pobyt i korzystanie z usług dziennego domu lub oddziału dziennego jest odpłatny. Odpłatność ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem dochodów i wydatków osoby ubiegającej się o pobyt. Ważne jest, by udokumentować ponoszone koszty związane np. z leczeniem. Dzięki temu można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt.

Filie MOPR:

 • Filia Jeżyce, ul. Sienkiewicza 22, tel. 61 878 18 81, 61 878 18 88, więcej;
 • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, tel. 61 878 48 73, 61 878 49 22, więcej;
 • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, tel. 61 878 18 17, 61 878 18 18, więcej;
 • Filia Stare Miasto, ul. Kościuszki 103, tel. 61 878 18 55, 61 878 18 51, więcej;
 • Filia Wilda, ul. Opolska 58, tel. 61 878 19 25, 61 878 19 26, więcej;

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Projekt realizowany jest przez Fundację PETRA senior. Domownicy przyjmowani są pod opiekę w sytuacjach, gdy opiekunowie z różnych przyczyny nie są w stanie jej zapewnić. Senior pozostający w środowisku domowym może korzystać z proponowanych zajęć terapii zajęciowej, poznawczej, rehabilitacyjnej, a także niezbędnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i psychologicznej. Natomiast rodzina seniora może w tym czasie pracować, realizować swoje obowiązki życia codziennego. Dom zapewnia bezpłatną opiekę w godz. 7.00-18.00 od poniedziałku do piątku. Dedykowany jest osobom po 60. roku życia zamieszkującym oraz płacącym podatki na terenie Miasta Poznania. Siedziba domu znajduje się przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4 (przy Moście Teatralnym).