Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Dzienny Oddział Psychiatryczno-Geriatryczny

Oddział, prowadzony przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, sprawuje opiekę nad osobami po 60. roku życia, które: utraciły radość życia, nie są w stanie samodzielnie przebywać bez opieki domowników, przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku, czują się nieprzystosowane i niepotrzebne, są apatyczne i bezradne, mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności. Do ośrodka przyjmowani są pacjenci z przewlekłymi schorzeniami wieku podeszłego (w tym z zespołami otępiennymi), grożącymi utratą samodzielności, którzy nie wymagają intensywnego leczenia szpitalnego, lecz łagodzenia objawów starzenia się, niezbędnej profilaktyki oraz wsparcia psychicznego i społecznego. Oddział przyjmuje 16 pacjentów, którym zapewniona jest profesjonalna opieka lekarska, pielęgniarska, psychologiczna, ciekawe zajęcia terapeutyczno–rekreacyjne, wyżywienie (2 posiłki dziennie i napoje) oraz miła i domowa atmosfera w przyjaznym otoczeniu. Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.30.

Dzienny Dom Opieki Medycznej

  • Szczegóły | Kontakt: WSWOP „Hospicjum Domowe”, ul. Bednarska 4, tel. 572 975 002;

Projekt realizowany jest przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”. Dom jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla osób, które z powodu choroby są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. Podopiecznym domu zapewniona jest opieka specjalistów, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne, terapia zajęciowa, działania edukacyjne dla rodzin, transport oraz posiłek. Pobyt w placówce jest bezpłatny. Dom świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Poznania i gminy Czerwonak, w szczególności do osób powyżej 60. roku życia. Siedziba domu znajduje się przy ul. Bednarskiej 4.

Dzienny Dom Opieki Medycznej dla mieszkańców Poznania

  • Szczegóły | Kontakt: DDOM, ul. Przemysłowa 15/17, tel.798 852 835; 

Świadczenia skierowane są do osób niesamodzielnych, głównie w wieku powyżej 65. roku życia. Osobami korzystającymi ze wsparcia w DDOM mogą być pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. W DDOM pacjenci mogą korzystać m.in. z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych. Czas trwania pobytu pacjenta w domu jest ustalany indywidualnie i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych, za korzystanie ze świadczeń domu pacjent nie ponosi żadnych kosztów. Usługi dostępne są od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie “Flandria”.