Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

W Poznaniu jest wiele miejsc, w których można uzyskać pomoc prawną i skonsultować się w swojej sprawie ze specjalistą. Poniżej znajdują się informacje o organizacjach i instytucjach prowadzących konsultacje w tym zakresie. Większość ofert ma formę indywidualnych spotkań oraz nieodpłatny charakter.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  • Szczegóły | Kontakt: 61 646 33 44 (godz. 7.30-20.00);

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego można skorzystać wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Centrum Inicjatyw Senioralnych

  • Kontakt: ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 8 47 21 11, 61 842 35 09;

Porad udzielają prawnicy z Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i radcy prawni. Z konsultacji można skorzystać w drugi i czwarty wtorek miesiąca. Porady są bezpłatne, obowiązują zapisy.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

  • Szczegóły| Kontakt ul. Wierzbowa 2/2, tel. 669 773 223 (spotkanie w biurze po uprzednim umówieniu telefonicznym w poniedziałki i środy w godz. 15.00-17.00);

Bezpłatne porady dla członków Stowarzyszenia, opiekunowie osób z chorobami otępiennymi mogą m.in. uzyskać informacje na temat ubezwłasnowolnienia chorego i ustanowienia opiekuna prawnego.

Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poznaniu

  • ul. Młyńska 5, tel. 61 853 27 21;

Bezpłatne porady prawne dla członków Związku, dostępne po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Grupa Gestor Stowarzyszenie Prawników i Mediatorów 

Stowarzyszenie udziela bezpłatnych porad prawnych dla osób najuboższych, wspomagając je w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi też mediacje w różnych dziedzinach aktywności życiowej (mediacje rodzinne, pracownicze czy w sporach sąsiedzkich).

Rzecznik Praw Obywatelskich

  • Szczegóły | Kontakt: Warszawa, al. Solidarności 77, Infolinia RPO: tel. 800 676 676 (pon. w godz. 10.00-18.00, wt.- pt. w godz. 8.00-16.00)

Każdy polski obywatel lub cudzoziemiec może zwrócić się do Rzecznika o pomoc w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i uczelnie, policję, urząd gminy itp.). Wniosek do Rzecznika jest wolny od jakichkolwiek opłat.

Miejski Rzecznik Konsumentów

  • Szczegóły | Kontakt: ul. 3 Maja 46, tel. 61 878 58 70

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela mieszkańcom Poznania bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów — m.in. udziela porad prawnych, występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów, pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne, procesowe  i egzekucyjne.

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu

Jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów jest mediacja. Udział bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej stwarza warunki do szybkiego i konstruktywnego rozwiązania zaistniałego konfliktu. Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu oferuje bezpłatne wsparcie mediacyjne (mediator – 502 142 739, 664 663 433) oraz prawne (radca prawny – 660 000 112).