Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Uwaga!

W związku z epidemią koronawirusa pomoc stacjonarna może myć zawieszona lub ograniczona. Zalecamy kontakt z poszczególnymi podmiotami.

W Poznaniu jest wiele miejsc, w których można uzyskać pomoc prawną i skonsultować się w swojej sprawie ze specjalistą. Poniżej znajdują się informacje o organizacjach i instytucjach prowadzących konsultacje w tym zakresie. Większość ofert ma formę indywidualnych spotkań oraz nieodpłatny charakter.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  • Szczegóły | Kontakt: 61 646 33 44 (godz. 7.30-20.00);

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego można skorzystać wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Centrum Inicjatyw Senioralnych

  • Kontakt: ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 8 47 21 11, 61 842 35 09;

Porad udzielają prawnicy i radcy prawni z Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Z konsultacji można skorzystać w drugi i czwarty wtorek miesiąca. Porady są bezpłatne, obowiązują zapisy.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”

  • Kontakt: ul. Bednarska 4, tel. 61 855 11 76 i 504 027 738;

W ramach projektu Poznańskie Centrum Seniora, realizowanego przez Stowarzyszenie i finansowanego z budżetu Miasta, osoby w wieku 60+ mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Porady dostępne są 2 razy w miesiącu – w poniedziałki (spotkania stacjonarne odbywają się w siedzibie Hospicjum Domowego).

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

  • Kontakt: ul. Wierzbowa 2/2, tel. 669 773 223 (w pon. i śr. w godz. 15.00-17.00), więcej;

Bezpłatne porady dla członków Stowarzyszenia, opiekunowie osób z chorobami otępiennymi mogą m.in. uzyskać informacje na temat ubezwłasnowolnienia chorego i ustanowienia opiekuna prawnego.

Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poznaniu

  • Kontakt: ul. Młyńska 5, tel. 61 853 27 21, więcej;

Bezpłatne porady prawne dla członków Związku, dostępne po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Grupa Gestor Stowarzyszenie Prawników i Mediatorów 

Stowarzyszenie udziela bezpłatnych porad prawnych dla osób najuboższych, wspomagając je w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi też mediacje w różnych dziedzinach aktywności życiowej (mediacje rodzinne, pracownicze czy w sporach sąsiedzkich).

Centrum Usług i Doradztwa

  • Kontakt: ul. Mielżyńskiego 27/29, tel. 665 640 140, więcej;

Bezpłatna pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów.

Rzecznik Praw Obywatelskich

  • Szczegóły | Kontakt: Warszawa, al. Solidarności 77, Infolinia RPO: tel. 800 676 676 (pon. w godz. 10.00-18.00, wt.- pt. w godz. 8.00-16.00, więcej;

Każdy polski obywatel lub cudzoziemiec może zwrócić się do Rzecznika o pomoc w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i uczelnie, policję, urząd gminy itp.). Wniosek do Rzecznika jest wolny od jakichkolwiek opłat.

Miejski Rzecznik Konsumentów

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Libelta 16/20, tel. 61 878 58 70;

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela mieszkańcom Poznania bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów – m.in. udziela porad prawnych, występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów, pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne, procesowe  i egzekucyjne.

Infolinia „Napisz testament”

  • Szczegóły | Kontakt: 500 857 074 (wt. w godz. 16.00-17.00 oraz czw. w godz. 11.00-12.00);

W ramach kampanii „Napisz Testament” prowadzonej przez Fundację „Otwarte Forum” działa telefon wsparcia – można zadać prawnikowi pytanie dotyczące prawa spadkowego.

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu

Wielu nawet najbardziej zawiłych sporów nie musi rozstrzygać sąd. Jednym ze sposobów alternatywnego rozwiązywania konfliktów jest mediacja. Udział bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej stwarza warunki do szybkiego i konstruktywnego rozwiązania zaistniałego konfliktu. Polskie Centrum Mediacji zrzesza zespół doświadczonych mediatorów – specjalistów w różnych dziedzinach (prowadzi m.in. mediacje biznesowe i rodzinne).