Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Seniorzy w Polsce mają prawo do tańszych przejazdów koleją albo komunikacją miejską w swoim mieście. Większość instytucji kulturalnych traktuje seniorów ulgowo, proponując zniżki o różnej wysokości. Działają też ogólnopolskie i lokalne karty zniżkowe upoważniające do ulg na wielu polach.

Przejazdy PKP

  • Zniżki dla emerytów i rencistów. Ustawa z 20. czerwca 1992 roku uprawnia emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne, do ulgowych przejazdów pociągami. Zniżka wynosi 37 proc. i obowiązuje w 2. klasie pociągów osobowych, TLK oraz ekspresowych, ale seniorzy mają prawo tylko do dwóch takich przejazdów w roku. Aby z nich skorzystać, należy okazać specjalne zaświadczenie, wystawiane przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Opłata za wydanie zaświadczenia ważnego na 3 lata to 10 zł. W Poznaniu zaświadczenie takie wydaje na podstawie legitymacji Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ul. Młyńska 5, tel. 61 853 27 21). Do ulgowych przejazdów upoważnieni są także kombatanci i inwalidzi wojenni (zniżki nawet do 78 proc.), a także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Szczegóły: przejazdy bezpłatne i ulgowe.
  • Oferta REGIO Senior. Na wszystkie krajowe połączenia Przewozów Regionalnych osobom, które ukończyły 60. rok życia przysługują stałe zniżki: 25 proc. na bilety jednorazowe w dowolnych relacjach oraz 10 proc. na bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne). Uprawnienia do zniżki zaświadczyć należy dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek. Szczegóły: REGIO Senior.
  • Bilet dla seniora. To stała oferta dla każdego, kto ukończył 60 lat. Zniżka 30 proc. obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami „PKP Intercity” S.A. wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie. Uprawnienia do zniżki zaświadczyć należy dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek.

Przejazdy komunikacją miejską w Poznaniu

  • Zniżki dla emerytów i rencistów. Emeryci i renciści (oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne) mają prawo do korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie biletów ulgowych (50 proc. zniżki). Aby korzystać ze zniżkowych przejazdów należy posiadać imienną kartę PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu, ważną legitymację emeryta-rencisty oraz decyzję o przyznaniu emerytury lub renty. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów. Ze zniżki mogą też korzystać osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny oraz kombatanci i osoby represjonowane. Szczegóły: ZTM Poznań: ulgi i zwolnienia.
  • Bilet Seniora. Osoby po 65. roku życia posiadające kartę PEKA mogą skorzystać z tańszych przejazdów komunikacja miejską. Cena Biletu Seniora na 366 dni wynosi 90 zł, natomiast Bilet Seniora na 90 dni kosztuje 30 zł. Dokumentem uprawniającym do zakupu biletu jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek. Szczegóły: PEKA: Dla Seniora.
  • Przejazdy bezpłatne. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, korzystają bezpłatnie z transportu publicznego na liniach ZTM. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również m.in. kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 r., osoby o statusie działacza opozycji komunistycznej, weterani oraz inwalidzi wojenni i wojskowi. Szczegóły: ZTM Poznań: ulgi i zwolnienia.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem osób uprawnionych przez Miasto Poznań do korzystania ze zniżek, dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Opłaty abonamentowe RTV

Uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są osoby, które ukończyły 75 rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz ze specjalnym oświadczeniem. Szczegóły: KRRiT: zwolnienia od opłat abonamentowych.

Projekt Leki 75+

Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada, że każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w specjalnym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL. Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Za darmo seniorzy otrzymują głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.). Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Szczegóły: Ministerstwo Zdrowia: Leki 75+ (wykaz leków).

Kultura i rozrywka

Większość placówek kulturalnych traktuje seniorów ulgowo, proponując zniżki o różnej wysokości. W Polsce obowiązują przepisy, które obligują wszystkie muzea państwowe do wprowadzenia ulgowych biletów dla kilku kategorii osób, w tym dla  osób powyżej 65. roku życia, emerytów, rencistów i rencistów socjalnych. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z tej ulgi są legitymacje emeryta-rencisty czy dokumenty potwierdzające wiek. Wiele poznańskich ekspozycji seniorzy mogą więc obejrzeć o połowę taniej lub ze sporą zniżką. Na ulgi mogą też liczyć dojrzali widzowie poznańskich kin i teatrów. Wszystkie sceny w mieście oferują bilety ulgowe dla emerytów i rencistów – podstawą jest tu legitymacja lub inny dokument potwierdzający takie uprawnienie. Podobnie jest w przypadku mniejszych kin studyjnych, natomiast w sieciowych kinach – multipleksach, możliwość kupna biletu ulgowego mają wszystkie osoby powyżej 60 roku życia, po okazaniu dowodu tożsamości.

Poznańska Złota Karta

Poznańska Złota upoważnia jej posiadaczy do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki znajdujące się na Karcie to oferta zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, jak i prywatnych firm. Karta przysługuje osobom, które w dniu składania wniosku ukończyły 60 lat oraz opłacają podatki w Poznaniu. Złożenie wniosku i odbiór Karty możliwe są podczas jednej wizyty. Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń na ul. Wszystkich Świętych 1 (róg ulicy za Bramką). Karta jest bezpłatna. Szczegółowe informacje: Poznańska Złota Karta.

OK Poznań – Osobista Karta Poznańska

To miejski program zniżek i usług, które dostępne są dla osób mieszkających w Poznaniu i tu rozliczających swoje podatki. Nie trzeba być zameldowanym, ważne jest miejsce zamieszkania w stolicy Wielkopolski. Wśród benefitów są m.in tańsze bilety i darmowe wejściówki do miejskich instytucji, zniżki w restauracjach i kawiarniach, a także w gabinetach kosmetycznych i medycznych. Aplikację można pobrać na telefon, można też zarejestrować się na stronie internetowej www.okpoznan.pl. Osoby, które wolą korzystać z imiennej karty użytkownika OK Poznań, mogą zgłosić się do jednego z punktów obsługi klienta. Karta jest bezpłatna. Szczegóły: OK Poznań.

Ogólnopolska Karta Seniora