Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wsparcie dla osób doznających przemocy

W Poznaniu i całej Polsce działają instytucje i organizacje, które udzielają wsparcia osobom w sytuacji przemocy — to m.in. pomoc prawna i psychologiczna.

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu jest placówką zapewniającą bezpłatną i całodobową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i socjalną osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Zeylanda 9/3 (pon. w godz. 8.00-15.00, wt. w godz. 13.00-20.00, śr. w godz. 8.00-15.00, czw. w godz. 13.00-20.00, pt. w godz. 8.00-15.00, sob. w godz. 9.00-14.00), tel. 539 106 106;

Ośrodek prowadzi Fundacja „Dziecko w Centrum” – dostępna jest w nim kompleksowa oferta skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych, obejmująca m.in. bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, mediacyjną i psychiatryczną. W ofercie znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Świadkowie przestępstw mogą skorzystać z pomocy psychologicznej.

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich, mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych oraz wspierania specjalistów pracujących w tych obszarach. Każda osoba doznająca przemocy i stosująca przemoc, a także będąca świadkiem przemocy może skontaktować się z prowadzonym przez Centrum Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, gdzie m.in. uzyska informacje na temat procedur interwencyjnych i placówek zajmujących się pomocą długofalową oraz możliwości podjęcia leczenia.

Dość przemocy – punkt konsultacyjny dla doświadczających przemocy

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Witosława 3C/6, Antoninek, tel. 510 009 603 (pon.-pt., w godz. 16. 30-20.30);

Fundacja Restart udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dorosłym, dzieciom i młodzieży doznającym przemocy domowej. Ponadto zaprasza do udziału w zajęciach z podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz spotkaniach grupy dla kobiet, które wyszły lub wychodzą z relacji opartej na przemocy.

Dział Wsparcia Specjalistycznego MOPR

  • Specjalistyczny Zespół ds. przeciwdziałania przemocy | Kontakt: ul. Sienkiewicza 22, I piętro, tel. 61 878 17 29;

Zespół prowadzi działalność na terenie całego miasta Poznania.

Centrum Praw Kobiet — Oddział w Poznaniu

  • Szczegóły | Kontakt: al. Marcinkowskiego 21/4, tel. 511 660 128 (pon.-pt. w godz. 9.00-17.00);

Centrum oferuje konsultacje interwencyjne, psychologiczne oraz prawne, asysty sądowe, doradztwo zawodowe, coaching, grupę wsparcia, zajęci jogi oraz szkolenia i warsztaty

Grupa wsparcia dla kobiet, które doznały przemocy lub dyskryminacji

Fundacja Czas Kobiet przy wsparciu budżetowym Miasta Poznania oferuje darmowe wsparcie psychologiczne i prawne dla kobiet: konsultacje psychologiczne, porady prawne, doradztwo zawodowe, grupy wsparcia, warsztaty wzmacniające i arteterapię.

Wsparcie dla kobiet doznających przemocy dostępne jest również pod numerami telefonu:

  • Szczegóły | Kontakt: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (całodobowy);
  • Szczegóły | Kontakt: Centrum Praw Kobiet: telefon interwencyjny — tel. 600 070 717 (całodobowy), telefoniczny dyżur prawny — tel. 22 621 35 37 (czw. w godz. 12.00-18.00);
  • Szczegóły | Kontakt: Telefon Przeciwprzemocowy dla kobiet (Feminoteka), tel. 888 883 388 (pon.-pt. w godz. 11.00-19.00);
  • Szczegóły | Kontakt: Fundacja ReStart, tel. 510 009 603 (wt. i czw. w godz. 16.30-20.30).

Twój Parasol — Aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie

Twój Parasol to aplikacja mobilna, dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub szybkie wybranie telefonu alarmowego.