Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wsparcie dla osób doznających przemocy

W Poznaniu i całej Polsce działają instytucje i organizacje, które udzielają wsparcia osobom w sytuacji przemocy – to m.in. pomoc prawna i psychologiczna.

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu jest placówką zapewniającą bezpłatną i całodobową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i socjalną osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu. Siedziba Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej znajduje się w Poznaniu nad jeziorem Kierskim, a Punkt Interwencji Kryzysowej mieści się w centrum Poznania przy ul. Niedziałkowskiego 30.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 • Szczegóły | Kontakt: ul. Zeylanda 9/3 (pon.-sob.,w godz. 8.00-20.00), tel. 539 106 106 – dyżury osobiste i telefoniczne specjalisty pierwszego kontaktu, tel. 786 160 100 – dyżury telefoniczne w godz. 20.00-8.00 oraz w niedziele i święta;

W poznańskim ośrodku dostępna jest kompleksowa oferta skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych obejmująca m.in.: bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, mediacyjną i psychiatryczną. W ofercie znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Świadkowie przestępstw mogą skorzystać w z pomocy psychologicznej.

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich, mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych oraz wspierania specjalistów pracujących w tych obszarach. Każda osoba doznająca przemocy i stosująca przemoc, a także będąca świadkiem przemocy może skontaktować się z prowadzonym przez Centrum Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, gdzie m.in. uzyska informacje na temat procedur interwencyjnych i placówek zajmujących się pomocą długofalową oraz możliwości podjęcia leczenia.

Dość przemocy – punkt konsultacyjny dla doświadczających przemocy

 • Szczegóły | Kontakt: os. Przemysława 23/26N, tel. 510 009 603 (pon.-pt., w godz. 17.00-20.00);

Fundacja Restart udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dorosłym doznającym przemocy domowej.

Zespoły Wsparcia Konsultacyjnego MOPR

 • Dział Wsparcia Konsultacyjnego MOPR, ul. Matejki 50, tel. 61 878 57 51, więcej;
 • Zespół Wsparcia Specjalistycznego – Grunwald, ul. Matejki 50, tel. 61 878 57 61;
 • Zespół Wsparcia Specjalistycznego – Jeżyce, ul. Sienkiewicza 22, tel. 61 878 18 97;
 • Zespół Wsparcia Specjalistycznego – Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, tel. 61 872 36 14;
 • Zespół Wsparcia Specjalistycznego – Stare Miasto, ul. Kościuszki 103, tel. 61 878 18 65;
 • Zespół Wsparcia Specjalistycznego – Wilda, ul. Opolska 58, tel. 61 878 19 16;

Zespoły Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie prowadzą działalność na terenie całego miasta Poznania.

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Poznaniu

 • Szczegóły | Kontakt: Al. Marcinkowskiego 21/4, tel. 511 660 128 (pon.-pt. w godz. 9.00-17.00), więcej;

Centrum oferuje konsultacje interwencyjne, psychologiczne oraz prawne, asysty sądowe, doradztwo zawodowe, coaching, grupę wsparcia, zajęci jogi oraz szkolenia i warsztaty

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Fundacja ReStart prowadzi w Poznaniu anonimową grupę oferująca bezpłatne wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy. Spotkania odbywają w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca przy ul. Ogrodowej 12 (Konferencje Poznań). O pokój należy zapytać w recepcji, powołując się na Fundację. Nikt nie zapyta o dane, nie będzie listy obecności, można przyjść w przebraniu.

Wsparcie dla kobiet doznających przemocy dostępne jest również pod numerami telefonu:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: tel. 800 12 00 02 (całodobowy), więcej;
 • Centrum Praw Kobiet: telefon interwencyjny – tel. 600 070 717 (całodobowy), telefoniczny dyżur prawny – tel. 22 621 35 37 (czw. w godz. 12.00-18.00), więcej;
 • Telefon Przeciwprzemocowy dla kobiet (Feminoteka), tel. 888 883 388 (pon.-pt. w godz. 11.00-19.00), więcej;

Twój Parasol – Aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie

Twój Parasol to aplikacja mobilna, dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub szybkie wybranie telefonu alarmowego.