Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wsparcie dla osób z chorobami otępiennymi

W Poznaniu działa kilka stowarzyszeń niosących pomoc, wiedzę i wsparcie dla osób chorych i ich rodzin:

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Wierzbowa 2/2, tel. 669 773 223 (wizyty w biurze możliwe są w poniedziałki po uprzednim umówieniu telefonicznym, w środy dyżur telefoniczny w godz. 15.00-17.00);

Stowarzyszenie udziela pomocy osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera, ich opiekunom i rodzinom: udziela informacji na temat choroby Alzheimera, oferuje  pomoc   psychologiczną   i   prawną,   usługi   opiekuńcze i rehabilitacyjne, konsultacje pielęgniarskie i lekarskie, wypożycza łóżka szpitalne oraz wózki inwalidzkie, przeprowadzamy szkolenia dla opiekunów i wolontariuszy, organizuje pikniki integracyjne, wykłady i grupy wsparcia, prowadzi badania pamięci.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Józefa Garczyńskiego 13, tel. 503 186 403, 513 100 950, 61 306 76 77 (pon.-pt. 8.00-16.00); 501 081 709 (pon.-pt. 8.00-14.00)

Stowarzyszenie niesie wszechstronną pomoc dla chorych, ich opiekunów, rodzin oraz wszystkich osób dotkniętych problemem choroby Alzheimera. Prowadzi m.in. ośrodek dla osób  z chorobą Alzheimera, który działa w formie domu pobytu dziennego. Jego podopieczni korzystają z zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, konsultacji lekarza psychiatry, mają zapewnioną pomoc opiekunek, wyżywienie. Rodziny i opiekunowie korzystają z porad i konsultacji w zakresie właściwego postępowania z pacjentem, mogą uczestniczyć w grupach wsparcia i imprezach okolicznościowych. Stowarzyszenie oferuje też pomoc dla chorych w formie badań, konsultacji i rehabilitacji funkcji poznawczych. Indywidualne konsultacje prowadzone są przez lekarza psychiatrę, psychologa, geriatrę, rehabilitanta, pracownika socjalnego.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

Stowarzyszenie wspiera osoby dotknięte chorobą Parkinsona, ich rodziny i opiekunów w kierunku wszechstronnej rehabilitacji leczenia dla zapewnienia chorym optymalnego poziomu sprawności i zdolności do kierowania własnym życiem — m.in. rozpowszechnia wiedzę o chorobie Parkinsona i metodach leczenia jej objawów, prowadząc spotkania i wykłady, organizuje też zajęcia rehabilitacyjne.

Muzeum Pamięci — warsztaty muzealne dla osób z chorobami otępiennymi

Innowacja społeczna „Muzeum Pamięci” to poradnik ze scenariuszami zajęć przygotowany z myślą o muzeach i edukatorach muzealnych, który pozwala stworzyć ofertę dla osób z chorobami otępiennymi. To rozwiązanie, które przerywa zamkniętą w czterech ścianach izolację chorych i ich opiekunów oraz pozwala im czerpać radość z kontaktu ze sztuką.