Wszyscy możemy posprzątać nasze miasto!

Grafika artykułu: Na zielonym tle niebieskie napisy informujące o szczegółach akcji, po prawej stronie graficznie przedstawione kolejne etapy zgłaszania się grup do udziału w akcji. Jak co roku w stolicy Wielkopolski odbędzie się akcja sprzątania miasta. Od 21 do 23 kwietnia poznaniacy i poznanianki mogą zaangażować się w porządkowanie wspólnych przestrzeni. Dla grup, które zgłoszą swój udział do 16 kwietnia, przewidziane są pakiety z rękawiczkami oraz workami.

Od lat Wydział Gospodarki Komunalnej UMP organizuje akcję porządkowania miasta. Wiosenne Porządki 2023 odbędą się w dniach 21-23 kwietnia. To wydarzenie, podczas którego mieszkanki i mieszkańcy Poznania włączają się w sprzątanie przestrzeni wspólnych. Udział w akcji jest dobrowolny. Wydział zapewnia uczestnikom worki i rękawiczki.

Jak się zgłosić? Należy zebrać ekipę i wypełnić formularz (jest dostępny tutaj). Pakiety z rękawiczkami oraz workami będzie można odebrać w wyznaczonym terminie. Po sprzątnięciu wybranego terenu, organizatorzy zapewniają odbiór śmieci. Zgłoszenia udziału w akcji należy dokonać do 16 kwietnia, wypełniając i przesyłając formularz.

Na podstawie wpisanych w zgłoszeniu informacji zapewniana jest odpowiednia liczba rękawic i worków o pojemności 60 lub 120 litrów (są oznakowane i przeznaczone do miejskich działań ekologicznych). Nie ma możliwości podstawienia kontenerów na odpady w miejscu prowadzenia akcji. Dlatego bardzo istotne jest, by przy wyborze miejsca składowania wypełnionych odpadami worków, wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • wskazane punkty muszą posiadać dogodny dojazd, umożliwiający dotarcie do niego samochodem ciężarowym,
  • w przypadku trudnego lub skomplikowanego dojazdu, należy wskazać najdogodniejszą drogę,
  • punkty nie mogą być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsc Gromadzenia Odpadów (MGO),
  • punkty muszą być dostępne całodobowo (nie należy wybierać miejsc, do których dojazd ogranicza np. szlaban lub brama),
  • nie powinno się zmieniać ustalonego w formularzu miejsca składowania worków, jeżeli jednak jest to nieuniknione, należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP (tel. 61 878 55 41, 61 878 58 64).

Źródło: www.poznan.pl