Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wybory samorządowe – ABC wyborcy

19.4.2024
Wrzucanie kartki do urny wyborczej. W tle herb Miasta Poznania.
Fot. UMP

W niedzielę, 21 kwietnia poznaniacy zdecydują, kto zostanie prezydentem Poznania. Gdzie głosować? Co należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Kto może oddać głos?

7 kwietnia żaden z kandydatów na prezydenta Miasta nie uzyskał więcej niż połowy ważnych głosów, dlatego w niedzielę, 21 kwietnia zostanie przeprowadzone ponownie głosowanie. Poznaniacy wybiorą między Jackiem Jaśkowiakiem a Zbigniewem Czerwińskim.

Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego?

Podczas wyborów w Poznaniu działać będzie 256 lokali wyborczych, czynnych w godz. 7.00-21.00. Udając się do swojego miejsca głosowania, trzeba pamiętać, żeby mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem — dowód osobisty lub paszport. Może też być to dowód osobisty w formie elektronicznej, w aplikacji mObywatel.

Kto może głosować?

W stolicy Wielkopolski w wyborach samorządowych — inaczej niż w parlamentarnych — głosować mogą jedynie osoby stale zamieszkujące Poznań, czyli tu zameldowane lub ujęte w stałym obwodzie głosowania. Przed wyborami samorządowymi nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania ani dopisać się do spisu wyborców.

Ważne: osoby, które przed pierwszą turą zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika, 21 kwietnia również będą mogły oddać głos w wybrany wcześniej sposób.

Gdzie głosować?

Właściwy lokal wyborczy można znaleźć za pośrednictwem usługi elektronicznej dostępnej na stronie gov.pl w zakładce Meldunek i wybory. Serwis pozwala sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Aby uzyskać do nich dostęp, wymagane jest zalogowanie się przy pomocy Profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Swój lokal wyborczy można także znaleźć w aplikacji mObywatel.

Kolejną opcją jest wyszukanie za pomocą adresu zamieszkania, korzystając z cyfrowego planu miasta. Można także skontaktować się z pracownikami miejskiej infolinii Poznań Kontakt tel. 61 646 33 44.

Jedna karta do głosowania

Przychodząc do lokalu wyborczego w stolicy Wielkopolski, wyborca otrzyma tym razem tylko jedną kartę do głosowania — z nazwiskami i imionami dwóch kandydatów na prezydenta Poznania.

Każda karta musi być opatrzona pieczęciami: okręgowej komisji wyborczej i obwodowej komisji wyborczej.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby niewidzące lub niedowidzące mogą w lokalu wyborczym skorzystać ze specjalnych nakładek na kartę do głosowania opracowanych w alfabecie Braille’a. Będą one dostępne w dniu wyborów, a wydawać je będą członkowie komisji. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić.

Dodatkowo każdy wyborca z niepełnosprawnością może w lokalu wyborczym skorzystać z pomocy osoby trzeciej, w tym także niepełnoletniej, np. wnuka, syna.

Ważne: w żadnym wypadku asystować natomiast nie może członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Należy przy tym pamiętać, że pomoc może mieć tylko i wyłącznie charakter techniczny.

Do obowiązków obwodowej komisji wyborczej należy (na prośbę wyborcy), przekazanie ustnie treści obwieszczeń wyborczych, w tym informacji o komitetach biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach

Darmowa komunikacja w dniu wyborów

Poznańscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz osoby z niepełnosprawnością (wraz z towarzyszącym opiekunem) mogą bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej w stolicy Wielkopolski, by dotrzeć do lokalu wyborczego i wrócić z niego do domu. Ulga, którą w ubiegłym roku przyjęli miejscy radni, obowiązuje tylko w dniach wyborów.

Zwolnienie z opłaty za bilet przysługuje po okazaniu ważnego dokumentu. W przypadku wyborców, którzy ukończyli 60 lat, może to być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport potwierdzający wiek. W przypadku osób z niepełnosprawnościami — dowód tożsamości wraz z ważnym dokumentem stwierdzającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności — orzeczeniem, wypisem z orzeczenia lub legitymacją.

Miejska infolinia czynna w weekend

Pracownicy Biura Poznań Kontakt będą udzielać informacji organizacyjnych o wyborach tel. 61 646 33 44. Miejska infolinia będzie czynna w sobotę, 20 kwietnia w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w dniu wyborów (niedziela, 21 kwietnia) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Źródło: poznan.pl