Wyniki głosowania na Kandydatki i Kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu V kadencji w dniu 12 kwietnia 2024 r. zostały ogłoszone wyniki głosowania.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłosił wyniki wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu V kadencji.