Wyróżnienie dla Poznania za "Senioralnych"

Za październikowy projekt Centrum Inicjatyw Senioralnych pn. "Senioralni. Poznań" Miasto Poznań otrzymało wyróżnienie specjalne w ogólnopolskim konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” zorganizowanym przez Senat RP. W sumie nagrodzono pięć samorządów.

Wyróżnienie odebrała dyrektorka CentrumIS Monika Szelągiewicz podczas konferencji ”Samorząd przyjazny edukacji seniorów” zorganizowanej przez senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisję Nauki, Edukacji i Sportu.

Wyróżnienie zostało przyznane Poznaniowi za innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Od lewej: Monika Szelągiewicz, dyrektorka Centrum Inicjatyw Senioralnych i Jadwiga Rotnicka, senatorka RP

Na konferncji zostały zaprezentowane dobre praktyki samorządowe na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. Konferencja odbyła się w ramach obchodów ogłoszonego przez Senat RP roku 2012 – Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Program konferencji

Celem konkursu „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” ogłoszonego przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych było promowanie praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przede wszystkim z wykorzystaniem edukacji.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach: okręgowym - w okręgach wyborczych senatorów i krajowym, w którym wzięły udział najlepsze prace wyłonione na etapie okręgowym. Projekt "Senioralni. Poznań" decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Senator Jadwigę Rotnicką wystartował do głównego konkursu jako reprezentant okręgu poznańskiego. Uzasadnienie Komisji Konkursowej wyboru projektu CentrumIS w okręgowym etapie konkursu znajduje się tutaj.

Dziekujemy wszystkim Partnerom i osobom współtworzącym program "Senioralnych". Sukces tego wydarzenia to przede wszystkim zasługa współpracy, chęci i zaangażowania osób i podmiotów, kierujących swoją uwagę i ofertę do seniorów w Poznaniu.

O wyróżnieniu na poznańskich stronach: