Szkolenie dla pracowników w wieku 50+

Lewą stronę grafiki zajmuje miejsce uśmiechniętego mężczyzny w starszym wieku, siedzącego przy biurku w biurze. Po prawej stronie - tytuł szkolenia.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza osoby pracujące w wieku 50+ do udziału w bezpłatnych warsztatach, które pomogą radzić sobie z problemami, wzmacniać odporność psychiczną i pewność siebie.

Celem projektu jest wzmocnienie zasobów psychologicznych pracowników w wieku 50+, wykonujących pracę umysłową i fizyczną. Uczestnicy projektu dowiedzą się m.in., jak radzić sobie z problemami, wzmacniać odporność psychiczną, pewność siebie i jak spojrzeć na trudności i wyzwania pod innym kątem. Dotychczasowe badania wykazały, że takie zasoby psychologiczne wiążą się z lepszym zdrowiem i samopoczuciem, a także z lepszymi wynikami pracy. Warto więc je rozwijać, zwłaszcza w czasie niepewności i napięcia, którego obecnie doświadczamy.

Zainteresowani udziałem w projekcie zostaną zaproszeni do uczestniczenia w warsztatach psychologicznych lub otrzymają materiały do pracy własnej nad rozwojem swoich zasobów, opracowane w Pracowni Psychologii Społecznej CIOP-PIB. Uczestnicy otrzymają też informacje dotyczące zasobów psychologicznych i poziomu dobrostanu psychologicznego, materiały informacyjne i ćwiczenia praktyczne wspomagające pracę nad tym aspektem życia oraz zaświadczenie o udziale w programie rozwoju zasobów psychologicznych, wystawione przez CIOP-PIB.

Warsztaty odbędą się w 2021 r. w Warszawie w siedzibie CIOP-PIB i w Poznaniu, w siedzibie Poznań Biznes Partner w formie dwóch spotkań po dwie godziny. Zgłoszenie na tym etapie nie jest zobowiązujące. W przyszłym roku organizatorzy szkolenia będą się kontaktować z zainteresowanymi w celu potwierdzenia decyzji i przekazania dalszych informacji. Na ten moment przewidziana jest stacjonarna forma warsztatów z zachowaniem środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z koordynatorką projektu ze strony CIOP-PIB, Zofią Mockałło: zomoc@ciop.pl.