Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

XXII Poznańskie Forum Klubów Seniora

20.9.2021

Zdjęcie wykonane podczas forum - w reprezentacyjnej sali w Urzędzie Miasta Poznania, przy półokrągłym, białym stole siedzą uczestniczki i uczestnicy spotkania. Na końcu stołu widać prowadzącego spotkanie. Będzie to pierwsze stacjonarne forum w czasie pandemii. Spotkanie odbędzie się 22 września (środa) o godz. 11.00 w budynku „Biocentrum” Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Dojazd 11.

Na spotkanie dedykowane liderkom i liderom lokalnych środowisk senioralnych zaprasza Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz działające przy Centrum animatorki senioralne. Będzie ono impulsem do poszukiwania inspiracji i dobrych praktyk oraz perspektyw na podejmowanie nowych aktywności.

W programie Forum:

  • prezentacja oferty senioralnej Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym,
  • informacje o rekrutacji i ofercie drugiej edycji Akademii Liderów i Liderek
  • prezentacja możliwych źródeł finansowania projektów i działań grup nieformalnych, w tym klubów seniora (projekty finansowane ze środków Miasta Poznania).

Nowością podczas Forum będą rotacyjne rozmowy w podgrupach z ekspertkami i absolwentkami pierwszej edycji Akademii Liderek i Liderów oraz przedstawicielami Centrum Inicjatyw Senioralnych, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, organizacji pozarządowych w zakresie możliwości finansowania działań senioralnych w ramach konkursu „Mikrogranty dla seniorów”.

Zgłoszenia

Informacje o dojeździe razem z mapką zostaną przesłane do uczestników, którzy potwierdzą swoje przybycie. Swoją obecność należy potwierdzić telefonicznie 61 842 35 09 oraz 517 068  827 lub mailowo na adres: ewa.janczak@centrumis.pl do 20 września (poniedziałek).

Forum będzie realizowane w reżimie sanitarnym zgodnym z aktualnymi rekomendacjami. Miejsce realizacji Forum jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami .

W razie pytań animatorki senioralne służą pomocą i informacją: tel. 61 847 21 11, 517 068 827.