Zajęcia z obsługi telefonu komórkowego dla osób 50+

Grafika artykułu: Po prawej stronie zdjęcie dwóch seniorek, jedna z nich trzyma w ręku telefon komórkowy, obie patrzą na jego ekran, uśmiechają się, po lewej stronie - tytuł szkolenia w jeżyku polskim ukraińskim i rosyjskim. Nad tytułami logotypy organizatorów zajęć. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i Migrant Info Point zapraszają osoby w wieku 50+ na bezpłatne zajęcia z obsługi telefonu komórkowego.

Dziś nowoczesne technologie znacznie ułatwiają nam życie! Czy się zgadzasz? Kilkadziesiąt lat temu nie mogliśmy sobie nawet wyobrazić, jak jedno urządzenie, które bez problemu zmieści się w kieszeni spodni czy marynarki, połączy w sobie dziesiątki funkcji: telefon, aparat, skrzynka pocztowa, kino, biblioteka, filharmonia, pamiętnik, bank, portfel, kasa – gdzie kupisz bilety w dowolnym miejscu i na wszystko. Dziś telefon komórkowy jest nieodłączną częścią naszego życia! Ale jak pokazuje praktyka, niestety nie każdy może skorzystać z tej możliwości. Jest rozwiązanie! Na zajęciach w towarzystwie doświadczonego przewodnika „okiełznasz tę dziką bestię”, poszerzysz swój potencjał i nauczysz się korzystać z tego cudu techniki.

Zajęcia są bezpłatne (trzeba mieć tylko własny telefon), będą prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język ukraiński i rosyjski – mogą w nich uczestniczyć osoby o różnej narodowości. Uczestniczki i uczestnicy spotkań, dowiedzą się, jak korzystać z podstawowych funkcji telefonu i popularnych aplikacji.

Szczegóły:

 • początek kursu (8 lekcji) – 10 października
 • zajęcia raz w tygodniu, w poniedziałki od godz. 11.00 do 13.00 (dwie przerwy)
 • zakończenie – 28 listopada
 • miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przy ul. Prusa 3, sala 215

Obowiązują zapisy pod numerem tel. 61 664 08 64 (od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00) lub przez formularz online:

Kontakt i dodatkowe informacje:


Приглашаем участников в возрасте 50+

Занятия бесплатны, будут проходить на польском языке с переводом на украинский и русский язык.

На сегодняшний день современные технологии значительно облегчают нам жизнь! Согласны?
Еще несколько десятилетий назад, в наших самых смелых фантазиях, мы и представить не могли как одно устройство, которое легко вмещается в карман брюк или пиджака, совмещает в себе десятки функций:
телефон, фотокамера, почтовый ящик, кинотеатр, библиотеку, филармонию, дневник, банк, кошелёк, кассу – где можно приобрести билеты куда угодно и на что угодно.

Сегодня функционал мобильного телефона – неотъемлемая часть нашей жизни! Но как показала практика, к сожалению этой возможностью могут воспользоваться не все.

Решение есть!

На занятиях, в сопровождении опытного проводника, вы «обуздаете этого дикого зверя», расширите свой потенциал возможностей и научитесь управлять этим чудом техники.

Когда:

 • Начало курса (8 занятий) 10 октября 2022
 • Занятия раз в неделю, по понедельникам с 11.00 до 13.00 (два перерыва).
 • Завершение 28 ноября 2022

Где: В библиотеке воевудской по адресу ул. Prusa 3

Занятия полностью бесплатны, необходимо иметь свой телефон.

Необходима запись, 61 664 08 64


Запрошуємо учасників у вiцi 50+

Заняття безкоштовні, відбуватимуться польською мовою з перекладом українською та російською.

Сьогодні сучасні технології значно полегшують нам життя! Згодні?

Ще кілька десятиліть тому, у наших найсміливіших фантазіях, ми й уявити не могли як один пристрій, який легко вміщується в кишеню штанів або піджака, поєднує в собі десятки функцій: телефон, фотокамера, поштова скринька, кінотеатр, бібліотека, філармонія, щоденник, банк, гаманець, каса – де можна придбати квитки куди завгодно і на що завгодно.

Сьогодні функціонал мобільного телефону – невід’ємна частина нашого життя! Але як показала практика, на жаль, цією можливістю можуть скористатися не всі.

Рішення є!

На заняттях, у супроводі досвідченого провідника, ви «приборкаєте цього дикого звіра», розширите свій потенціал можливостей та навчитеся керувати цим дивом техніки.

Коли:

 • Початок курсу (8 занять) 10 жовтня 2022
 • Заняття раз на тиждень, по понеділках з 11.00 до 13.00 (дві перерви)
 • Завершення 28 листопада 2022

Де: У Воєвудській бібліотеці за адресою вул. Prusa 3

Заняття повністю безкоштовні, необхідно мати свій телефон.

Необхідний запис, 61 664 08 64


We invite participants 50 +

Classes are free of charge, will be held in Polish with translation into Ukrainian and Russian.

Today, modern technology makes our lives much easier! Do you agree?

A few decades ago we could not even imagine how one device that easily fits into a trouser or jacket pocket combines dozens of functions: phone, camera, mailbox, cinema, library, philharmonic, diary, bank, wallet, cash desk – where you can buy tickets anywhere and for anything.

Today, the functionality of a mobile phone is an integral part of our life! But as practice has shown, unfortunately, not everyone can take advantage of this opportunity.

There is a solution!

In the classroom, accompanied by an experienced guide, you will expand your potential and learn how to control this miracle of technology.

When:

 • Course starts (8 lessons) October 10, 2022
 • Classes will be conducted once a week, on Mondays from 11.00 to 13.00 (two breaks)
 • Final meeting: November 28, 2022

Where: In the voivodship library at st. Prusa 3

Classes are completely free, you must have your own phone.

Registration required, tel. 61 664 08 64