Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej

ul. Mogileńska 42, tel. 61 87 38 700

Fragment zgłoszenia konkursowego:

 „Ośrodek jest otwarty na potrzeby osób starszych – zapewnia opiekę lekarza psychiatry, psychologa, opiekę pielęgniarską i terapeuty zajęciowego. Oferuje ciekawe zajęcia terapeutyczno-rekreacyjne, wyżywienie i miłą, domową atmosferę w przyjaznych otoczeniu”.

 Uzasadnienie:

Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób starszych nie ma barier architektonicznych – wyposażony jest w windę (platformę), która umożliwia pokonanie schodów zbudowanych przy wejściu. W samym budynku, na oddziale również zadbano o to, by nie było barier. Oddział Dzienny został utworzony z myślą o osobach starszych, które potrzebują czasowej opieki. Pobyt pacjenta w placówce jest całkowicie bezpłatny (skierowanie od lekarza rodzinnego). Sprawowana jest w nim opieka nad osobami, które straciły radość życia, nie mogą przebywać same, bez opieki domowników, przeżywają uczucia napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku, czują się nieprzystosowane i niepotrzebne, są apatyczne i bezradne, mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności. Do ośrodka przyjmowane są osoby z przewlekłymi schorzeniami (w tym z zespołami otępiennymi), które nie wymagają intensywnego leczenia szpitalnego, lecz łagodzenia objawów starzenia się, niezbędnej profilaktyki oraz wsparcia psychicznego i społecznego. W ośrodku panuje w życzliwa i przyjazna atmosfera. Opiekunowie dokładają starań, by zapewnić osobom starszym godne warunki i aktywnie do indywidualnych możliwości spędzony czas. Opieka jest sprawnie zorganizowana. Grupa liczy do 12 osób – jej członkami opiekuje się 2-3 kompetentne osoby. Kierownicy ośrodka nawiązali współpracę z lekarzami rodzinnymi, organizacjami pozarządowymi z terenu Poznania i Swarzędza. Oferta ZOL-u promowana jest na wiele sposobów – za pośrednictwem ulotek, strony internetowej, portalu miejskiego, strony Centrum Inicjatyw Senioralnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mogilenska.pl

Stała oferta:

W ramach bezpłatnego dziennego pobytu (minimalny pobyt 60 dni roboczych) zakład opiekuńczo-leczniczy oferuje zajęcia rehabilitacyjne, terapię zajęciową oraz zajęcia z psychologiem.