Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Zakład Lasów Poznańskich szuka wolontariuszy

01.4.2021

Na zdjęciu ścieżka w lesie. Spacery wśród drzew można połączyć z działaniami służącymi ochronie przyrody. Zakład Lasów Poznańskich poszukuje wolontariuszy, którzy chcą wspomóc jego pracowników w codziennej pracy i zrobić coś pożytecznego dla terenów zielonych.

Wolontariat w ZLP jest odpowiedzią na społeczną potrzebę jeszcze ściślejszej współpracy z poznaniakami w zakresie ochrony lasów i przyrody. Mogą zgłaszać się osoby prywatne, rodziny, drużyny harcerskie, rady osiedli, klasy szkolne. Wolontariusze będą m.in. prowadzić monitoring lasów komunalnych miasta Poznania i zgłaszać koordynatorowi wolontariatu lub leśniczym oraz inspektorom ZLP zauważone nieprawidłowości – nielegalne składowiska śmieci, uszkadzanie runa i zniekształcanie gleby czy zagrożenia pożarowe. Będą też mogli uczestniczyć w prowadzeniu monitoringu przyrodniczego, np. inwentaryzacji gatunków roślinnych i zwierzęcych oraz wspomagać Zakład Lasów Poznańskich w konserwacji i utrzymaniu infrastruktury leśnej, czy odnawianiu szlaków turystycznych. Planowane są też akcje sprzątania lasów itp.

Wolontariusze zainteresowani współpracą z Zakładem Lasów Poznańskich będą podpisywali umowę, otrzymają też informację o zasadach wykonywania konkretnych czynności oraz o sposobie kontaktu z pracownikami ZLP.

Pomoc, zgodnie z ideą wolontariatu, jest nieodpłatna. Dla wolontariuszy przewidziane są jednak liczne atrakcje, m.in. zajęcia z przyrodnikami i leśnikami, edukacja ekologiczna, sesje dendroterapii, a także zajęcia z przewodnikiem historycznym i odwiedziny w miejscach pamięci narodowej, położonych w poznańskich lasach.

Szczegółowe informacje o wolontariacie, wraz z plikami do pobrania, znajdują się na stronie internetowej:

Obecnie, w związku z obowiązującym stanem epidemii i wynikającymi z niego ograniczeniami, nabór wolontariuszy odbywa się drogą elektroniczną. Pytania i zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: zlp@zlp-poznan.pl oraz drzewa@suwart.pl.

Zakład Lasów Poznańskich opiekuje się lasami w granicach administracyjnych miasta Poznania. Ich ogólna powierzchnia wynosi ponad 4000 ha, z czego ponad 2500 ha zajmują lasy komunalne miasta Poznania. Są wśród nich m.in. chętnie odwiedzane przez poznaniaków: las na Dębinie, las Piątkowski, lasy w dolinie Cybiny, a także te otaczające Jezioro Rusałka, położone w rejonie Strzeszynka, czy Lasek Marceliński. Wiele obszarów leśnych objętych jest specjalną ochroną – np. uroczyska na Dębinie mają status użytków ekologicznych, a Żurawiniec jest chroniony jako rezerwat.