Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Zakupy dla seniora

22.4.2021

Grafika informuje o akcji - w jakich godzinach działa pomoc i jak się zgłosić. Po prawej stronie para seniorów - kobieta i mężczyzna, stoją obok siebie, uśmiechają się.Miasto Poznań razem z Caritas Archidiecezji Poznańskiej ponownie uruchamiło usługę „Zakupy dla seniorów”. To wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających w Poznaniu. Pomoc obejmowała będzie zakup najpotrzebniejszych leków, żywności oraz środków czystości.

Akcja „Zakupy dla seniorów” ma chronić przed koniecznością wychodzenia z domów osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, które mieszkają w Poznaniu. Mogą z niej skorzystać poznaniacy i poznanianki powyżej 60. roku życia, którzy samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Poznaniu i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna, ale koszt zamówionych zakupów pokrywa zainteresowany (nie może on przekroczyć kwoty 200 złotych). Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w sklepach położonych w najbliższej okolicy zamieszkania seniorów. Leki kupione zostaną na podstawie recept. Zakupione i przyniesione produkty nie będą podlegały zwrotowi.

Złoszenia

Aby zgłosić potrzebę zakupów, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: numer telefonu 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 20.00.

Jak to działa – krok po kroku

Podczas rozmowy z pracownikiem Biura dzwoniący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Operator przekaże zebrane informacje koordynatorowi wolontariuszy, a ten telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą usługą i przeprowadzi krótki wywiad dotyczący potrzeb. Rozmowa pozwoli seniorowi określić, jakie konkretnie zakupy potrzebuje i na kiedy.

Telefon będzie podstawowym narzędziem kontaktu również na etapie ostatecznej realizacji zadania. Wolontariusz, który będzie robił zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu i oświadczenia. Sposób zapłaty za zakupy (płatność wyłącznie gotówką) oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą. Całość wykonania usługi zakończy koordynator wolontariuszy, który skontaktuje się z seniorem i upewni się, że wszystko zostało zrealizowane poprawnie.

Wolontariusze Caritas będą w miarę możliwości na stałe przypisani do seniorów i w trakcie trwania akcji będą w telefonicznym kontakcie, tak by senior mógł przekazywać zakupowe potrzeby bez konieczności zgłaszania ich przez Biuro Poznań Kontakt.

Z usługi można skorzystać maksymalnie 2 razy w tygodniu.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, każda usługa będzie miała nadany unikatowy numer, do wyłącznej wiadomości seniora. Tym numerem oraz specjalnym identyfikatorem będzie posługiwał się wolontariusz, uwiarygadniając swoją działalność. Żaden wolontariusz miejskiego programu nie będzie pukał do domu seniora bez wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania na usługę. Senior musi zawsze wykonać pierwszy krok.

Władze miasta apelują do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Poznania – rodzin i sąsiadów osób starszych i z niepełnosprawnościami, o zaopiekowanie się w tym wyjątkowym okresie tymi, którzy będą szczególnie potrzebowali wsparcia. W czasie walki z rozprzestrzenianiem się ważna jest wzajemna solidarność, wykazanie się obywatelską postawą wyrażoną przez pomoc, ale i osobistą dyscyplinę, polegającą na ograniczeniu aktywności do zadań niezbędnie potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu.

Wolontariat

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o wolontariat  Caritas Archidiecezji Poznańskiej, który bardzo zaangażował się w pomoc podczas pierwszej wiosennej edycji akcji. Trwała ona od połowy marca do końca czerwca, Biuro Poznań Kontakt przyjęło wówczas 1055 zgłoszeń. W akcję zaangażowało się wtedy około 70 wolontariuszy Caritas z całego Poznania.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach wolontariatu mogą dzwonić pod numer telefonu 605 333 825.

Materiały do pobrania:

Zakupy dla seniorów: plakat (PDF, 336 KB)