Zamknięcie Sali Obsługi Klientów przy ulicy Piekary w Poznaniu

Od 12 kwietnia Sala Obsługi Klientów Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu jest nieczynna. Wszyscy klienci, którzy chcą skorzystać z usług Sali Obsługi Klientów w Poznaniu, zaproszeni są do siedziby NFZ przy ul. Grunwaldzkiej 158.

W Salach Obsługi Klienta można m.in.: złożyć wniosek i odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdzić profil zaufany oraz wniosek o zaopatrzenie w wyroby medyczne czy podpisać umowę na dobrowolne ubezpieczenie.

Wydziały WOW NFZ, które znajdują się przy ul. Piekary 14/15 nadal będą działać w tej lokalizacji. Pracownicy merytoryczni m.in. Działu Skarg, Wniosków i Informacji, Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Działu Uprawnień Świadczeniobiorców są do dyspozycji klientów w dotychczasowym miejscu. Taka organizacja obsługi Klientów WOW NFZ będzie obowiązywać do czasu zmiany siedziby Funduszu w Poznaniu. Po przeprowadzce z ulicy Piekary, w nowej lokalizacji zostanie uruchomiona druga Sala Obsługi Klientów, oprócz tej, działającej przy ul. Grunwaldzkiej 158. Szczegóły pojawią się wkrótce.

Szczegóły: nfz-poznan.pl