Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Ruszyły zapisy na nowy rok akademicki Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku, który rozpocznie się w październiku 2021 roku.

Grafika promująca zapisy na UATW na rok akademicki 2021/2022. Na pierwszym planie informacja o zapisach, w tle kolorowe fragmenty zdjęć.UATW, działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, prowadzi działalność edukacyjną i kulturową w ramach kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych nastawionych na kontakt z kulturą oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności artystyczne, rozwój intelektualny i aktywność społeczną. Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Zajęcia prowadzone są w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 

Wszystkie informacje na temat sekcji artystycznych (fotografia, malarstwo, rysunek, ikonopisanie) i sekcji teoretycznej, harmonogramu zajęć, sposobu rezerwacji miejsc, opłat, wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie:

Zapisy potrwają do 30 września 2021 roku, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. Kontakt: UATW, Aleje Marcinkowskiego 29, sekretariat – pl. Wielkopolski 9, pok. 401, budynek C, e-mail: uatw@uap.edu.pl (do 11 września dyżury sekretariatu UATW są zawieszone, realizowana jest korespondencja drogą tradycyjną i elektroniczną).