Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Zaproszenie do udziału w badaniach naukowych dla osób w wieku 50-70 lat

04.11.2021

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w badaniu naukowym ,,Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmaty w zdrowiu publicznym”.

Jaki jest cel badania?

Badanie ma celu sprawdzenie czy aktywność fizyczna może wpływać na zahamowanie procesów związanych ze starzeniem się mózgu.

Kogo poszukują organizatorzy badania?

Kobiet i mężczyzn w wieku 50-70 lat posiadających telefon dotykowy (smartfon). W celu wyłonienia grupy badanej uczestnicy zostaną poddani badaniu lekarskiemu oraz wstępnej ocenie za pomocą dwóch testów.

Na czym będzie polegało badanie?

Ochotnicy zostaną poddani rocznej interwencji, podczas której będą motywowani do wykonywania określonej liczby kroków w ciągu dnia. Ponadto zostaną przeprowadzone liczne badania pozwalające na ocenę stanu zdrowia.

Jakie badania będą wykonywane?

 • testy oceniające funkcjonowanie mózgu,
 • rezonans magnetyczny głowy,
 • badania krwi (obejmujące m.in. markery zapalne, stężenie glukozy i insuliny na czczo, profil lipidowy),
 • densytometria (badanie gęstości mineralnej kości),
 • badanie składu ciała (oceniające m.in. zawartość tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała),
 • ocena sposobu żywienia.

Ponadto każdy uczestnik badania otrzyma opaskę, która służy m.in. do monitorowania:

 • dziennej liczby wykonywanych kroków,
 • liczby spalanych kalorii,
 • tętna.

Jakie są korzyści wynikające z udziału w badaniu?

Biorąc udział w niniejszym badaniu, dowiesz się:

 • czy znajdujesz się w grupie ryzyka rozwoju demencji?
 • czy Twój mózg działa na wysokich obrotach?
 • czy jesteś narażony na ryzyko rozwoju osteoporozy?
 • ile kalorii spalasz w ciągu doby?
 • ile średnio dziennie wykonujesz kroków?
 • czy prawidłowo się odżywiasz?

Miejsce prowadzenia badań:

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

Kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:
724 220 353 lub mailowy: paprotect.badania@gmail.com