Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poradnia Geriatryczna przy SKPP

Logotyp Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Poradnia Geriatryczna działająca przy Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego mieście się w budynku, który jest w pełni przystosowany do osób niepełnosprawnych (mieści się na parterze budynku). Dodatkowo w patio w centralnej części budynku pacjenci mogą odpocząć i wyciszyć się, w bufecie – zakupić zdrowe przekąski i napoje. Poradnia Geriatryczna leczy złożone problemy zdrowotne osób starszych, zaburzenia poznawcze oraz udziela informacji w zakresie wielolekowości. W poradni do dyspozycji pacjentów są specjaliści z zakresu geriatrii oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jej kierownikiem jest prof. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis.

Stała oferta:

Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla wszystkich ubezpieczonych pacjentów, rejestracja telefoniczna odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00 (na miejscu – w godz. 8.00-14.00), zespół specjalistów z Poradni Geriatrycznej organizuje cykliczne akcje prozdrowotne (m.in. „Biała sobota”).