Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Pomoc medyczna w nagłych przypadkach

Pogotowie i numer alarmowy

W sytuacji zagrożenia życia można zadzwonić na jeden z dwóch numerów ratunkowych: 999 lub 112.

 • 999 – to numer alarmowy pogotowia ratunkowego, połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny;
 • 112 – to jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej;

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia. Operator numeru 112 po rozmowie z os powiadomi odpowiednie służby: pogotowie, straż pożarną, policję, służby ratownictwa wodnego, może też połączyć bezpośrednio z właściwą służbą.

Nie należy wzywać karetki do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Wzywając karetkę pogotowia należy zachować spokój i stosować się do poleceń dyspozytora.

Zespół ratownictwa medycznego ma za zadanie ustabilizować pacjenta, by było możliwe bezpieczne przewiezienie go do szpitala. Pacjent jest zwykle transportowany do najbliższego szpitala, chyba że zespół oceni, że wymaga leczenia w określonym szpitalu specjalistycznym (np. ma zawał i musi być wówczas przetransportowany do najbliższego szpitala, który zajmuje się leczeniem zawałów). Ani pacjent, ani jego rodzina nie mogą wybrać, gdzie trafi chory. Może się zdarzyć, że zespół karetki oceni konieczność przetransportowania pacjenta helikopterem medycznym – wówczas wzywa Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) oraz telefonicznie.

Nocna i świąteczna opieka medyczna w Poznaniu:

 • Centrum Medyczne HCP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 tel. 61 227 41 88, 61 227 42 36,
 • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, tel. 61 669 82 07,
 • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2, tel. 61 307 12 75,
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, tel. 61 821 22 07,
 • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Adama Wrzoska 1, tel. 61 616 20 15, 61 616 20 16, 61 616 20 17,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90, 61 873 94 08,
 • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, Aleje Solidarności 36 tel. 61 647 77 15.

Więcej szczegółów:

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Platforma działa na podobnych zasadach jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Pod numerem tel. 800 137 200 można uzyskać pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych. Porady są udzielane w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Z TPK mogą korzystać również osoby niesłyszące. Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ. Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta. Przez TPK można uzyskać poradę medyczną, e-receptę, e-skierowanie oraz e-zwolnienie.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR), Izba Przyjęć (IP)

Szpitalny oddział ratunkowy to miejsce, w którym ratuje się życie i nagle zagrożone zdrowie człowieka (uraz, wypadek, podejrzenie zawału, udaru czy problemy z krążeniem). Pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym obejmuje również świadczenia, które wymagają szybkiej diagnostyki i leczenia  Ale lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W razie potrzeby SOR kieruje pacjenta na leczenie szpitalne lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki. W szpitalnym oddziale ratunkowym nie obowiązuje kolejność zgłoszeń według czasu przybycia. To medyk (nie pracownik rejestracji) decyduje na podstawie stanu zdrowia pacjentów kogo ratować w pierwszej kolejności.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Poznaniu:

 • Centrum Medyczne HCP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, tel. 61 227 41 81,
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 61 821 23 64,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, tel. 61 873 94 32, 61 873 94 36.

Izby Przyjęć w Poznaniu:

 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UMP, ul. Polna 33, tel. 61 841 92 25,
 • Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera UMP, ul. Szpitalna 27, tel. 61 849 12 00,
 • Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UMP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 147, tel. 61  831 03 69,
 • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2, tel. 61 848 10 11 wew. 343,  61 848 10 11 wew. 214,
 • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Adama Wrzoska 1, tel.  61  616 25 00,
 • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UMP, ul. Grunwaldzka 16/18, tel. 61 854 78 04,
 • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UMP, ul. Przybyszewskiego 49, tel. 61 869 17 34,
 • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UMP, ul. Długa ½, tel. 61 854 92 43,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Dojazd 34, tel. 61 846 46 41.

Więcej szczegółów:

Szczegółowe informacje:

 • Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ: 800 190 590 (bezpłatna infolinia, dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu);
 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ: tel. 61 850 60 00; 61 850 61 02, ul.Piekary 14/15;