Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Profilaktyka

Zdjęcie seniorki i lekarki, siedzą na fotelach, obie się uśmiechają, lekarka ubrana w niebieski kitel robi wywiad medyczny.Profilaktyka to zapobieganie chorobom, ich wczesne wykrywanie oraz takie postępowanie w razie choroby, które pomoże złagodzić jej przebieg. Zapobiegać chorobom można zarówno poprzez sposób, w jaki żyjemy, ale też poddawanie się badaniom przesiewowym, które pozwolą wykryć groźne schorzenia na takim etapie, że wciąż pozostają duże szanse wyleczenia i zredukowania ryzyka powikłań. Dobrym przykładem są tu nowotwory, choć nie tylko, bo tych chorób, których wczesne wykrycie pozwoli na ograniczenie dalszego rozwoju choroby, jest więcej: np. cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca.

Programy profilaktyczne

W Poznaniu można skorzystać z wielu prozdrowotnych akcji profilaktycznych. Wśród nich są na przykład „białe soboty”, podczas których można wykonać podstawowe, a niekiedy i specjalistyczne, nieodpłatne badania profilaktyczne. Więcej informacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania: Kontakt: ul. 3 Maja 46, tel. 61 878 54 29, więcej.

Rządowe programy profilaktyczne (realizowane w Poznaniu):

  • Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej (dla mężczyzn w wieku 65+, realizuje: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu); Szczegóły
  • Profilaktyka raka piersi (dla kobiet w wieku 50–69 lat, badanie mammograficzne można wykonać w poradniach stacjonarnych lub w mammobusie, który dojeżdża do najodleglejszych zakątków Polski, ); Szczegóły
  • Profilaktyka raka szyjki macicy (dla kobiet w wieku 25-59 lat, program realizuje każda poradnia położniczo-ginekologiczna, która ma podpisaną umowę z NFZ); Szczegóły
  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (dla osób w wieku 18-65 lat, program realizują wybrane placówki POZ, które mają podpisaną w tym zakresie umowę z NFZ.); Szczegóły
  • Program Profilaktyki Raka Płuca (dla osób w wieku 50-74 lat, realizuje: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu); Szczegóły
  • Program Profilaktyki Nowotworów Skóry (dla osób w wieku 50-64 lub 65+ aktywnych zawodowo, realizuje: Wielkopolskie Centrum Onkologii); Szczegóły
  • Profilaktyka nowotworów głowy i szyi (dla osób w wieku 40–65 lat, Wielkopolskie Centrum Onkologii); Szczegóły
  • Program Profilaktyki Gruźlicy (dla osób w wieku 18+, program realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki POZ); Szczegóły

Szczegółowe informacje na temat programów profilaktycznych:

Szczepienia profilaktyczne

W okresie jesienno-zimowym warto pomyśleć o zaszczepieniu się przeciwko grypie. Większość zakładów podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje takie szczepienia za opłatą. Zalecenie do wykonania szczepienia wystawia lekarz rodzinny po przeprowadzeniu badania. Na przełomie października i listopada można także skorzystać ze szczepień przeciw grypie dofinansowanych przez Miasto. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych.