Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Rehabilitacja i leczenie uzdrowiskowe

 

Osoby, które chorują przewlekle, mają prawo do nieodpłatnego skorzystania z pobytu sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego. Warto pamiętać również o tym, że w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia możliwe są świadczenia z dojazdem rehabilitanta do domu. Z tej formy rehabilitacji można skorzystać na podstawie skierowania od lekarza.

Rehabilitacja dzienna dla poznańskich seniorek i seniorów

Osoby w wieku 65+ mogą bezpłatnie korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych oferowanych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przy ul. Mogileńskiej 42. Rehabilitacja przysługuje osobom zameldowanym w Poznaniu, które zostały zakwalifikowane do tego rodzaju świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę (rehabilitacji, ortopedii, neurologii, reumatologii) lub lekarza POZ.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych zabiegów mogą zgłaszać się ze skierowaniem do siedziby zakładu. Szczegółowe informacje: tel. 61 873 87 08, 61 873 87 18, rejestracja@mogilenska.pl) lub bezpośrednio w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. Kwalifikacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00. Zabiegi rehabilitacyjne są finansowane przez Miasto Poznań, odbywają w godz. od 6.00-8.00.

Bezpłatna rehabilitacja w POSUM dla aktywnych zawodowo

Rehabilitacja dostępna jest w POSUM (Al. Solidarności 36). Z oferty mogą skorzystać kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat, którzy są aktywni zawodowo lub są w wieku produkcyjnym i mają zamiar podjęcia aktywności zawodowej. Każdy, kto zapisze się do programu, będzie miał możliwość skorzystania z minimum 100 zabiegów rehabilitacyjnych w ciągu 20 dni roboczych oraz z dwóch porad lekarza: pierwsza wizyta będzie kwalifikacyjna, a druga odbędzie się po zakończeniu rehabilitacji.

Żeby wziąć udział w programie, trzeba mieć skierowanie do szpitala na Dzienny Oddział Rehabilitacyjny od lekarza rodzinnego POZ lub od lekarza specjalisty. Rejestracja: tel. 519 773 049, WPR50@posum.pl (przy zapisywaniu należy podać nazwę programu: „Wielkopolski program rehabilitacji w POSUM, 50+, program unijny”).

Fizjoterapia, rehabilitacja i gimnastyka lecznicza w ramach oferty MPS

Ofertę zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych i zajęć z gimnastyki leczniczej mają również wybrane Miejsca Przyjazne Seniorom:

Leczenie uzdrowiskowe

Szukając wsparcia w procesie zdrowienia czy rehabilitacji, warto rozważyć wyjazd do uzdrowiska. W lecznictwie uzdrowiskowym wykorzystuje się z dużym powodzeniem naturalne surowce i zabiegi fizjoterapeutyczne oraz lecznicze właściwości klimatu. Na leczenie uzdrowiskowe skieruje nas lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lekarz rodzinny lub specjalista.

Szczegółowe informacje:

  • NFZ: leczenie uzdrowiskowe
  • Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ: 800 190 590 (bezpłatna infolinia, dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu);
  • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ: tel. 61 850 60 00; 61 850 61 02, ul.Piekary 14/15;