Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: W centrum, na filetowym tle duży, biało-niebieski napis "ZmieniajMY razem Poznań", pod nim logotyp POBO 2024 i szczegółowe informacje na temat naboru wniosków. Wokół sybole Poznania - Ratusz, Okrąglak. Już ponad 200 projektów zrealizowano w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Poznanianki i poznaniacy w ciągu ostatnich kilku lat zyskali m.in. nowe miejsca rekreacji, wydarzenia kulturalne czy tereny zielone. W tej edycji na pomysły mieszkańców przeznaczono aż 26,6 mln zł — o 1,6 mln zł więcej, niż w poprzedniej. 8 maja ruszył nabór wniosków.

W poniedziałek, 8 maja rozpoczęło się przyjmowanie projektów w ramach programu. Wnioski można składać do 2 czerwca. Od 2 do 23 października mieszkańcy w głosowaniu będą mogli wybrać najlepsze projekty. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.

Zmiany w PBO 2024

Tegoroczna edycja różni się od poprzednich. Na projekty przeznaczono rekordowe 26,6 mln zł. Inne będzie też pogrupowanie projektów, na które będą mogli głosować mieszkanki i mieszkańcy Poznania. Zostaną one podzielone nie tylko na ogólnomiejskie i rejonowe, ale także na małe i duże. W nowej klasyfikacji liczyć się będzie więc nie tylko zakres zgłoszonego projektu — czyli to, czy dotyczy całego miasta, czy tylko regionu — ale również jego maksymalna wartość.

Cały czas w ramach projektów ogólnomiejskich wydzielony pozostanie Zielony Budżet. Do tej kategorii trafią propozycje działań, które pomogą stworzyć atrakcyjne tereny z roślinnością (np. parki, zieleńce, skwery, ogrody deszczowe, pasaże bioretencyjne, łąki kwietne czy ogrody społeczne). W ramach Zielonego Budżetu można także zgłosić projekt dotyczący ochrony już istniejącej roślinności oraz — to nowość — taki, który dotyczy działań w lasach.

W efekcie w PBO 2024 projekty podzielone będą na pięć kategorii:

  • rejonowe duże — o maksymalnej wartości 800 tys. zł,
  • rejonowe małe — o maksymalnej wartości 50 tys. zł,
  • ogólnomiejskie duże — o maksymalnej wartości 2 mln zł,
  • ogólnomiejskie małe — o maksymalnej wartości 200 tys. zł,
  • ogólnomiejskie duże: Zielony Budżet — o maksymalnej wartości 2 mln zł.

Każdy uprawniony do głosowania będzie mógł oddać maksymalnie pięć głosów — po jednym na każdą z kategorii.

Poznański Budżet Obywatelski coraz bardziej rozpoznawalny

W związku ze zmianą kategorii zmieni się również sposób podziału pieniędzy w budżecie.

Na projekty rejonowe przeznaczone zostanie 20,4 mln zł, w tym 1,3 mln zł na małe i 19,1 mln zł na duże. W regulaminie PBO zagwarantowano, że środki na projekty małe zostaną przyznane każdemu rejonowi w równej kwocie: 100 tys. zł. Pieniądze na projekty duże będą — podobnie jak w poprzednich latach — rozdzielone za pomocą algorytmu (liczyć się będzie liczba mieszkańców oraz powierzchnia terenu).

Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 6,2 mln zł, w tym 4 mln zł na Zielony Budżet, 2 mln zł na projekty duże i 200 tys. zł — na małe.

Poznański Budżet Obywatelski staje się narzędziem coraz bardziej rozpoznawalnym, a jego skala stale się zwiększa. W głosowaniu w PBO w poprzedniej edycji wzięło udział 73 557 mieszkańców. Zakwalifikowało się wówczas 127 projektów z niemal 200 pomysłów, jakie wpłynęły od poznaniaków i poznanianek. 106 z nich było rejonowych, a 21 – ogólnomiejskich, w tym 11 w ramach Zielonego Budżetu.

Pula przeznaczona na poprzednią edycję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła 25 mln zł — o 3 mln zł więcej niż w poprzedniej odsłonie. 6 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie (w tym 4 mln na projekty Zielonego Budżetu), 19 mln zł — na rejonowe.

Spośród 127 projektów wyłoniono 31 najlepszych – 3 ogólnomiejskie (w tym 2 w ramach Zielonego Budżetu) i 28 rejonowych.

Jak napisać wniosek?

W środę, 24 maja na dziedzińcu Urzędu Miasta (plac Kolegiacki 17) będzie można uzyskać pomoc w zakresie pisania projektu PBO. Pracownicy wydziałów UMP i miejskich jednostek organizacyjnych z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Pomogą także wypełnić wnioski do PBO24. Wystarczy przyjść z pomysłem, a sprawy formalne wcale nie będą takie trudne, jak może się wydawać. Urzędnicy rozwieją wszystkie wątpliwości co do zasad obowiązujących w tej edycji, pomogą określić, do jakiej kategorii należy zaproponowany projekt, a także wspólnie sporządzą budżet niezbędny do zgłoszenia wniosku.

Pracownicy urzędu będą do dyspozycji od w godz. 14.00-17.00.

W Centrum Inicjatyw Senioralnych również odbędą się warsztaty dotyczące PBO, które poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia CREO. Spotkania odbędą się w terminach 23 i 26 maja w godz. 12.00-15.00. Więcej informacji dostępnych na stronie Centrum:

Wszystkie informacje na temat Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie budzet.um.poznan.pl.

Źródło: poznan.pl