Miasto Poznań zostało przyjęte do sieci miast przyjaznych starzeniu WHO

Miło nam poinformować, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) z aprobatą odniosła się do naszego wniosku o dołączenie Miasta Poznań do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu. 

Tym samym, Poznań został drugim miastem w Polsce, obok Gdyni, które stało się członkiem ogrywającej wielką wagę we współczesnym świecie sieci miast przyjaznych starzeniu.

Mamy świadomość, ile jest jeszcze do zrobienia, i jednocześnie cieszymy się, że Poznań znalazł się w gronie ekspertów/ekspertek, profesjonalistów/profesjonalistek, doświadczonych działaczy i działaczek na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta, niezależnie od wieku.
Dziękujemy!

Przynależność do sieci daje możliwość m.in. wymiany informacji i kadry pomiędzy miastami należącymi do sieci oraz wizyt zewnętrznych ekspertów w naszym mieście. Wierzymy, że członkostwo w sieci WHO umożliwi pracownikom administracji zdobycie nowych kompetencji i wiedzy do dalszego rozwoju miasta w kierunku bycia bardziej przyjaznym starzejącemu się społeczeństwu.

Deklarację przyjęcia zobowiązań wynikających z przystąpienia do sieci podpisał w imieniu Władz Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Jędrzej Solarski.

Więcej informacji o sieci: http://goo.gl/wprGZR (strona w języku angielskim)

"Przewodnik po miastach przyjaznych starzeniu się": http://goo.gl/sbrNLB (w języku polskim)