Zostań wolontariuszem - oferty

W Poznaniu działa wiele organizacji pozarządowych, które potrzebują wsparcia wolontariuszy. Jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą lub zebrać nowe doświadczenia, podzielić się swoim czasem wolnym i działać na rzecz innych to wolontariat jest dla Ciebie. Czasami myślimy, że nie mamy odpowiednich umiejętności czy wiedzy aby być wolontariuszem, ale wolontariat ma wiele twarzy. Możesz spotkać się z dziećmi, organizować spotkania, wspierać innych seniorów. Pomysłów na wolontariat jest wiele.

Na stronie internetowej: PO MOCNI Wolotariat Poznański: https://pomocni-poznan.pl/oferty można odszukać szczegółowe oferty poznańskiego wolontariatu. 

Poniżej znajdziesz oferty organizacji, które chętnie nawiążą współpracę z wolontariuszami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z organizacją. Życzymy wielu inspirujących spotkań. Pamiętaj, że działając razem można więcej!

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Kontakt: tel. 61 85 30 930; mail: wolontariat@wrk.org.pl

Lub przyjdź na dyżur: wtorek 16:00-18.00, czwartek 16.00-18.00

adres: ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) prowadzi Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Centrum Bukowska” oraz pełni funkcję Regionalnego Centrum Wolontariatu w Poznaniu.

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH od 2012 roku jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu i prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu.

Do naszych zadań należy m.in. prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu w Poznaniu i koordynowanie i inkubowanie Lokalnych Centrów Wolontariatu na terenie Wielkopolski.

Jesteśmy dobrowolnym związkiem wielkopolskich NGO, który został utworzony w 1990.

Dziś wśród naszych organizacji członkowskich jest ponad 70 różnych fundacji i stowarzyszeń.

Od lat działamy na rzecz:

– wzmocnienia trzeciego sektora,

– inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,

– rozwoju współpracy między i wewnątrzsektorowej,

– wzmocnienia postaw obywatelskich,

– współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora

W naszym zespole pracują ludzie z pasją i pomysłami.  Profesjonalne działanie łączmy z zaangażowaniem i energią.

W swoim działaniu kierujemy się:

– wzajemnym wsparciem,

– partnerstwem,

– otwartą komunikacją,

– zaufaniem.

Pobudzamy społeczną aktywność. Dołącz do nas!


Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Kontakt: tel. 61 852 48 74

Wolontariat kompetencyjny – wymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:

Związek oferuje szkolenia dla liderów.


Spółdzielnia Socjalna Pomagajmy Razem

Kontakt: tel. 794 036 061 (prosimy o wysłanie sms) lub kontakt mailowy: kontakt@pomagajmy.eu, ewa@pomagajmy.eu, olga@pomagajmy.eu

Wolontariat kompetencyjny – wymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:


Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

Kontakt: Barbara Grochal, tel. 509 904 644

email: motyliwolontariat@hospicjum-palium.pl

Wolontariat kompetencyjny – wymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:

Wolontariat nie wymagający specjalistycznej wiedzy:

 


Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Kontakt: tel. 61 22 45 085 (poniedziałki i środy godz. 15.00–17.00),

e- mail: kontakt@alzheimerwielkopolska.pl

Wolontariat wymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:

Wolontariat niewymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:


Stowarzyszenie  „mali bracia Ubogich”

Kontakt: Alicja Stronka, tel. 61 843 72 55

Wolontariat niewymagający specjalistycznej wiedzy:

Wolontariat kompetencyjny – wymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:

Stowarzyszenie oferuje spotkania szkoleniowe dla wolontariuszy oraz wsparcie koordynatora.


Punkt informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej

Kontakt: Bogumiła Frąckowiak, tel. 61 852 16 70, 

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl

Wolontariat niewymagający specjalistycznej wiedzy:

Europe Direct oferuje spotkania dla wolontariuszy.


Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”

Kontakt: Dorota Ilić, tel.  61 847 41 66

e-mail:  wolontariat@hospicjum-domowe.poznan.pl 

Wolontariat niewymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:

„Hospicjum Domowe” oferuje szkolenia dla wolontariuszy (spotkania z psychologiem, pracownikami). Spotkania grupowe dla wolontariuszy.


Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

Kontakt: Prezes Zarządu - Ryszard Michalski, tel. 608 839 784 

Wolontariat niewymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:

CREO zapewnia przeszkolenie dla wolontariuszy, opiekę i wsparcie  w trakcie działań oraz podziękowanie po inicjatywie.


Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

Kontakt: Natalia Stachowiak, tel. 666 074 232

Wolontariat wymagający specjalistycznej wiedzy
i umiejętności:


Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

Kontakt: tel. 61 668 23 00

Wolontariat wymagający wiedzy i umiejętności:


Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

Kontakt: Aleksandra Skrzypek, tel. 664 999 886, 

e-mail: a.skrzypek@flandria.pl

Wolontariat nie wymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:

Wolontariat wymagający wiedzy i umiejętności:

„Flandria” oferuje szkolenie wstępne dla wolontariuszy oraz szkolenie dotyczące pracy z podopiecznym. Dodatkowo: grupa wymiany doświadczeń, szkolenia motywacyjne, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.



Jeżycki Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Jeżyczanie

Kontakt: Stanisław Gorzelańczyk, tel. 512 990 745

Wolontariat niewymagający specjalistycznej wiedzy:


Muzeum Archeologiczne

Kontakt: Agnieszka Łukaszyk, tel. 61 852 82 51 (wew. 153 do Działu Edukatorów)

e-mail: agnieszka.lukaszyk@muzarp.poznan.pl 

Wolontariat niewymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności

W zamian za wykonaną pracę każdy wolontariusz może liczyć na bezpłatny udział w :


Stowarzyszenie "Na Tak"

Kontakt: Magdalena Wiśniewska, tel. 609 315 415

e-mail: m.wisniewska@natak.plwolontariat@natak.pl

Wolontariat niewymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:


Fundacja "Pomysł na Życie"

Kontakt: tel. 507 85 10 82

e-mail: biuro@fundacjapomyslnazycie.plwww.fundacjapomyslnazycie.pl

Wolontariat niewymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:


 

Centrum Wolontariatu CARITAS

Kontakt: Karolina Dragan, tel. 605 333 825

e-mail: centrumwolontariatu@caritaspoznan.pl

Wolontariat niewymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności:

Poszukujemy wolontariuszy do działania na trzech płaszczyznach - wolontariat domowy, wolontariat akcyjny i wolontariat w placówkach, a w tym: jadłodajnie, świetlice socjoterapeutyczne, specjalny ośrodek wychowawczy, wolontariat szpitalny.

Kogo szukamy?

Dodatkowo dla naszych wolontariuszy proponujemy szkolenia, informację i spotkania integracyjne.


Stowarzyszenie Lepszy Świat

Kontakt: Przyjdź do nas na spotkanie: wtorki 16:00-18:00, środy 16:00-18:00, od 02.04.19 w budynku LO nr 37, ul. K. Potockiej 38, sala 306 (III piętro).

Więcej informacji: e-mail: wolontariat@lepszyswiat.org.pl, tel. 504 383 181

Wolontariat polega przede wszystkim na:

KIM JEST WOLONTARIUSZ/KA?
Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli sięnową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe.

Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

KIM JEST PODOPIECZNY/A?
Uczniem/Uczennicą szkoły podstawowej lub licealnej nie radzącym/ą sobie z nauką, a jego/jej sytuacja nie pozwala na odpłatne korepetycje. Czasem nie wierzy w swoje możliwości i ciężko mu/jej przełamać barierę przed nauką.

Osobą starszą lub niepełnosprawną potrzebującej towarzystwa, które pomoże mu doceniać doświadczania życia codziennego.

Pomagamy podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym Oddziałowi Pieczy Zastępczej oraz uczniom 3 szkół poznańskich.

KOGO SZUKAMY?
Szukamy osób, które:


Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”
Kontakt: ul. Żurawinowa 5/7 (budynek żłobka), e-mail: zurawinka@zurawinka.pl, Telefon: 692 629 628


Nasze Stowarzyszenie od początku swojego istnienia opiera się na pracy i pomocy wolontariuszy. Rocznie pomaga nam około 100 wolontariuszy. Są wśród nich uczniowie gimnazjów, szkół średnich i wyższych, ale także inni mieszkańcy naszego miasta.


Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kontakt: Swoją kandydaturę należy zgłosić do Koordynatora Wolontariatu Szpitalnego p. mgr Danuty Wołtosz:

wysyłając w treści maila swój nr telefonu na adres: danuta.woltosz@skpp.edu.pl; bądź dzwoniąc pod nr tel. 513 036 395.

Rozpoczynamy kolejną edycję naboru na szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy szpitalnych SKPP (dla oddziałów Szpitala zlokalizowanych przy
ul. Długiej 1/2 oraz przy ul. Szamarzewskiego 82/84). Przed rozpoczęciem szkolenia przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z koordynatorem wolontariatu szpitalnego oraz psychologiem. Osoby zakwalifikowane na szkolenie odbywać będą kurs przygotowawczy składający się z 20 h zajęć teoretycznych oraz 12 h zajęć praktycznych na oddziale.

Cele wolontariatu w szpitalu:
Wspieranie pacjenta i jego rodziny w czasie hospitalizacji poprzez: rozmowy z chorym; towarzyszenie w trakcie oczekiwania na badania i zabiegi; organizowanie choremu czasu wolnego – koncerty wiosenne, Jasełka, Mikołajki; pomoc w trakcie posiłków; realna pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, robienie drobnych zakupów.