Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Ankieta na temat architektury i urbanistyki w Poznaniu

16.2.2023

W imieniu Agnieszki Ptak-Wojciechowskiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej na Wydziale Architektury, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest częścią pracy doktorskiej.

Celem rozprawy jest stworzenie rekomendacji dla miast pod kątem ich przyjazności dla seniorów oraz stworzenie rekomendacji, które będą stanowić wsparcie dla projektantów, architektów, planistów miejskich, władz miasta. Ankieta natomiast dotyczy percepcyjnej oceny architektury i urbanistyki w Poznaniu, które wpływają na jakość życia osób starszych.

Forma kwestionariusza została przygotowana w oparciu o konsultacje eksperckie oraz badanie pilotażowe w gronie osób starszych dotyczące czytelności ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a badanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Politechnice Poznańskiej.