Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

O Centrum

Centrum Inicjatyw Senioralnych jest miejską jednostką organizacyjną, powołaną uchwałą Rady Miasta Poznania z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów. To jedna z pierwszych tego typu jednostek w Polsce.

Działania Centrum polegają przede wszystkim na informowaniu, wspieraniu i aktywizowaniu poznańskich seniorek i seniorów, a tym samym podnoszeniu jakości ich życia. Dzięki CIS osoby starsze mają możliwość zapoznania się z propozycjami zagospodarowania czasu wolnego. Centrum gromadzi je wszystkie w ramach Punktu Informacji 60+ i udostępnia je na stronie internetowej www.centrumis.pl lub bezpośrednio w swojej siedzibie, która działa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 przy ul. Mielżyńskiego 24. Tu dostępny jest m.in. miesięcznik „Senioralny Poznań” wraz z dodatkiem pod nazwą „Tytka Seniora”, współredagowany przez CIS z Wydawnictwem Miejskim Posnania.

Co roku Centrum organizuje imprezę pod hasłem „Senioralni. Poznań” – to jesienny, ponadmiesięczny cykl wydarzeń dedykowanych seniorkom i seniorom. Integralną częścią „Senioralnych” są współorganizowane przez Centrum Targi Viva Seniorzy!, które odbywają się na terenie MTP.

Centrum realizuje też projekt Animator Senioralny, który skierowany jest do społeczności poznańskich klubów seniora. Animatorka ma stały kontakt z klubami i wspiera je w poszerzaniu oferty, docieraniu do nowych członków oraz rozwiązywaniu bieżących zagadnień.

Przy Centrum Inicjatyw Senioralnych od lat funkcjonuje też Poznański Wolontariat 60+, który ma na celu skupienie seniorek i seniorów chętnych, by działać na rzecz innych. W Centrum osoby starsze mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawniczych i cyfrowych.