Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

O Centrum

Centrum Inicjatyw Senioralnych jest miejską jednostką organizacyjną, powołaną uchwałą Rady Miasta Poznania z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów. Jesteśmy jedną z pierwszych tego typu jednostek w Polsce. Wychodzimy naprzeciw osobom w wieku 60+, chcąc dopomóc tej grupie społecznej w podniesieniu jakości życia i zaktywizować w taki sposób, by twórczo i z satysfakcją uczestniczyła w życiu miasta. Wierzymy, że wiek senioralny niesie ze sobą mądrość i doświadczenie, z którego korzystać może i, warto by tak było, także pozostała część społeczeństwa.

Walczymy ze stereotypami dotyczącymi starości. Zależy nam na zmianie potocznego myślenia i zniesieniu, często krzywdzących, opinii na temat tego etapu w życiu. Chcemy też zwrócić uwagę, że dobrą i twórczą starość można i trzeba zaplanować.

Przy Centrum Inicjatyw Senioralnych utworzyliśmy wolontariat, który ma na celu skupienie seniorów chętnych, by działać na rzecz innych, a także Punkt Informacji 60+, gdzie dowiedzieć się można m.in., co ciekawego dzieje się w mieście, dokąd pójść po wsparcie i jak zorganizować swój wolny czas.