Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Ankieta potrzeb seniorów w Metropolii Poznań – edycja 2022

03.11.2022

Badanie dotyczy takich zagadnień, jak dostrzegane deficyty w lokalnym środowisku, zainteresowania seniorów, potrzeby w zakresie usług dla seniorów czy kompetencji cyfrowych. Ankieta jest w pełni anonimowa.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane m.in. przez członków rad seniorów z terenu aglomeracji poznańskiej i w przyszłości pomogą w realizacji przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby seniorów.

Ankieta została przygotowana w związku z realizacją projektu pt. „DziałaMY dla klimatu!” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kontakt: