Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wykład: Bezpieczeństwo seniora w kontekście dialogu pokoleń

21.9.2023

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza na wykład pt. „Bezpieczeństwo seniora w kontekście dialogu pokoleń”, który odbędzie się 9 października o godz. 9.00. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.

Celem wystąpienia jest prezentacja komunikacyjnych przesłanek bezpieczeństwa ludzi starszych. Redukcja zagrożeń, które dotykają seniorów, zostanie przedstawiona jako stan warunkowany pogłębioną i wielopłaszczyznową partycypacją w dialogu pokoleń. Dialog ten oznacza przełamywanie barier ograniczających wymianę doświadczeń międzygeneracyjnych. Jego rozwój jest istotną przesłanką zrozumienia przemian kulturowo-cywilizacyjnych, które stają się udziałem naszej epoki. Pogłębiona wiedza i wyczucie tych procesów daje możliwość odnalezienia się oraz aktywnego uczestnictwa w realiach współczesności. Wykład wygłosi prof. Bartosz Hordecki.

Wykład odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, al. Uniwersytetu Poznańskiego 5.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem tel. 61 829 66 27.