Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Bezpłatny program opieki kardiologicznej dla pacjentów onkologicznych

16.3.2022

Kardioonkologia to program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Projekt ma na celu objęcie wsparciem kardiologicznym pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym.

Wczesna diagnostyka oraz wczesne włączenie leczenia profilaktycznego może opóźnić lub nawet zapobiec rozwinięciu się niewydolności serca u pacjentów onkologicznych.

Żeby skorzystać z programu, należy zgłosić się do jednej z lokalizacji poniżej (w Poznaniu można zgłaszać się w dwóch punktach):

  • Szpital Kliniczny przy ul. Długiej 1/2 w Poznaniu (wejście od strony ul. Garbary), Poradnia Kardiologiczna, okienko nr 3,4 lub rejestracja telefoniczna: piątek w godz. 10.00-14.00 pod numerem tel.: 690 396 987.
  • Szpital Kliniczny przy ul. Szamarzewskiego 84 w Poznaniu, Poradnia Kardiologiczna (pokój nr 79A, budynek A, parter), rejestracja telefoniczna: piątek w godz. 10.00-14.00 pod numerem tel.: 690 396 987.

Warunki jakie musi spełnić osoba uczestnicząca w programie:

  • wiek w przedziale 18-74 lata,
  • miejsce zamieszkania, pracy bądź nauki na terenie Wielkopolski,
  • zdiagnozowany nowotwór złośliwy,
  • leczenie chemioterapią lub radioterapią skierowaną na klatkę piersiową,
  • aktywność zawodowa lub gotowość do podjęcia zatrudnienia,
  • kwalifikacja do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Badania realizowane w ramach projektu:

Pacjent włączony do programu prewencji niewydolności serca zostanie skierowany na konsultację kardiologiczną. Podczas konsultacji zostanie wykonane badanie echo serca z oceną funkcji lewej komory serca, zostanie pobrana krew na badania laboratoryjne – troponiny oraz zostanie wykonane EKG. Na podstawie wyników badań podjęta zostanie decyzja o dalszej opiece terapeutycznej pacjenta.

Udział w badaniach jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza kwalifikacja do programu.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, osoby przychodzące do szpitala będą zobowiązane do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk, dystansowania się. Pacjenci umawiani będą na konkretną godzinę, aby zminimalizować gromadzenie się większej liczby osób.