Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Logotyp Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychZakład Ubezpieczeń Społecznych, już po raz trzeci, wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zwane czternastą emeryturą. Wypłata świadczenia nastąpi z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku.

Czternasta emerytura będzie przysługiwać od tego roku na stałe. Będzie wypłacana
w ustalonym terminie płatności przyznanej emerytury lub renty. Miesiąc wypłaty „czternastki” w danym roku będzie określać Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie to będzie wydawane w terminie do dnia 31 października danego roku.

Czternasta emerytura, w pełnej wysokości, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 roku o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym jest równa kwocie najniższej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne może jednak być wypłacone w kwocie wyższej niż kwota najniższej emerytury. I tak, w 2023 roku czternasta emerytura wyniesie 2 650 zł brutto. Osobom, których wysokość głównego świadczenia mieści się między kwotą 2 900 zł a 4 438,44 zł brutto, „czternastka” zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, np. do renty w wysokości 3 200 zł będzie przysługiwać czternastka w kwocie 2 350 zł.

Minimalna wysokość czternastki nie może być mniejsza niż 50 zł, aby świadczenie zostało przyznane i wypłacone. Czternasta emerytura będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla osób niesamodzielnych. Ze świadczenia będzie potrącona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. „Czternastki” w 2023 roku nie otrzymają osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień 31 sierpnia 2023 roki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Z kolei osobom, które utracą prawo do świadczenia, od 1 września 2023 roku dodatkowe roczne świadczenie będzie wypłacone samoistnie w dotychczasowym terminie płatności.

Źródło: ZUS