Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Darmowy kurs języka angielskiego dla osób w wieku 40+

05.10.2021

Grafika promująca kurs - szczegółowe informacje na temat kursu, na górze logotyp projektu "3. Misja UAM", na dole ikony ludzi oraz domów (przy informacji o tym, kto i skąd może wziąć udział w kursie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza osoby w wieku 40+ do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego. 

Kursy językowe są prowadzone przez najlepszych lektorów współpracujących z UAM w Poznaniu. Każdy kurs jest prowadzony w wymiarze 60 godzin. Udział w kursie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w projekcie, należy spełnić 2 warunki:

  • wiek powyżej 40 lat,
  • miejsce zamieszkania, nauki lub pracy – na terenie Wielkopolski.

Kurs na poziomie B1/B2.

Tematyka kursu to m.in.: market research, metody i praca w zespole, analiza potrzeb, pisanie raportu, sposoby poprawy wizerunku, sposoby prowadzenia warsztatów business, manager czy mentor, sukces, sposoby komunikacji w biznesie czyli rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. W trakcie kursu rozwijane będą: słownictwo business, umiejętność pisania, swobodnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i poza pracą.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 17.00-18.30, początek zajęć: 4 października.

Oferta skierowana jest do osób, które dotąd nie brały udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można:

  • wypełnić w Biurze projektu w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 i czwartki 9.00-12.00
  • złożyć w kopercie, w skrzynce podawczej (recepcja)
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres biura Biuro projektu: DS Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań (parter, pok. C)

Zapisy telefoniczne i mailowe nie są prowadzone. O zakwalifikowaniu do grupy lub na listę rezerwową chętne osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

Szczegóły oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Kontakt:

  • DS Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, pokój C, tel. 884 205 997, 3misja@amu.edu.pl.

Konwersatorium organizowane jest w ramach Trzeciej Misji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.