Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

„Fizyka Warta Poznania” zaprasza na wykład pt.: „Auksetyki – materiały przyszłości”

23.2.2024

Grafika promująca wykład organizaowany przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Tło szaro-granatowe, a na nim modele fizyczne.Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład popularnonaukowy w ramach „Fizyki Wartej Poznania”. Wykład poprowadzi dr inż. Jakub Narojczyk, który jest adiunktem w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN.

W trakcie wykładu omówione zostaną podstawowe własności sprężyste materiałów.

  • 1 marca, godz. 11.00
  • wykład w formie on-line na platformie YouTube

Prelegent, wykorzystując metody symulacji komputerowych, prowadzi badania właściwości sprężystych materiałów modelowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich współczynnika Poissona. W sposób przystępny i prosty nasz wykładowca będzie przedstawiać, dlaczego jest ważne pojęcie współczynnika Poissona. Przedstawi ciekawe badania, które mają na celu poszukiwanie niezwykłych układów, dla których współczynnik Poissona przyjmuje wartości ujemne. Podczas wykładu poznamy Auksetyki, których zachowanie pod wpływem działania sił zewnętrznych jest sprzeczne z ludzką intuicją.

Uczestnicy zobaczą, jak zmieniają się właściwości sprężyste dla różnych materiałów. Podczas wykładu zostanie omówiona kwestia, jak materiały deformują się pod wpływem działania sił zewnętrznych. Prowadzący postara się odpowiedzieć na pytanie, czy zachowanie się materiałów pod obciążeniem, jakie obserwuje się na co dzień wokół nas, jest jedynym możliwym?

Pytania do prelegenta można kierować przez kanał YouTube „Fizyka Warta Poznania” w komentarzach oraz poprzez portal Facebook.

Szczegóły: