Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konkurs literacki „Opowiedz o samotności”

22.6.2023

Grafika artykułu: W centrum czerwone serce, po prawej stronie duży, czerwony napis: "Opowiedz o samotności", na górze szare napisy informujące o szczegółach konkursu, w prawym dolnym rogu logotypy organizatorów i partnerów konkursu. W tle zdjęcie rozrzuconych, piankowych serc. Po raz trzeci magazyn My60+ zaprasza seniorów do udziału w konkursie literackim. W dotychczasowych edycjach tematami były miłość i szczęście, tym razem będzie to samotność. To temat trudny i dla wielu osób bolesny, ale warto się z nim zmierzyć. Może czujesz się samotna lub samotny? Może kiedyś doskwierała Ci samotność? Napisz o tym.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, wzbogacanie języka ojczystego, zwrócenie uwagi na działalność i aktywność osób w wieku 60+, przełamanie stereotypów społecznych. Nadesłane opowiadania, po redakcji, zostaną wydrukowane w zbiorze opowiadań. Autorzy pięciu najciekawszych historii otrzymają nagrody pieniężne. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Każdy autor opowiadania zakwalifikowanego do druku otrzyma w prezencie autorski egzemplarz książki.

Nagrody w konkursie:

  • I miejsce – 500 zł,
  • II miejsce – 300 zł,
  • III miejsce 200 zł,
  • 3 wyróżnienia – nagrody rzeczowe.

Prace na konkurs nadsyłać można do 30 lipca 2023 roku. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+. Do konkursu przyjmowane są prace w dowolnej konwencji literackiej, pisane prozą, których tematyka dotyka samotności (historie prawdziwe i fikcja literacka). Każdy z uczestników może nadesłać dowolną liczbę opowiadań. Prace muszą być napisane w języku polskim, nie mogą być wcześniej publikowane.

Szczegóły na temat odpowiedniego przygotowania i wysyłki prac: