Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum
Grafika artykułu: zbliżenie na rękę seniorki, która podpiera się na lasce.
Fot. UMP

Poznańscy seniorzy i seniorki mogą zgłaszać się po pomoc w ramach „Korpusu Wsparcia”. To program, dzięki któremu mogą liczyć na wizytę wolontariuszy, którzy spędzą z nimi czas i pomogą przy codziennych czynnościach, takich jak np. zrobienie zakupów.

Miasto ponownie przystąpiło do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. To oferta dla mieszkańców Poznania w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej pomocy. Dzięki programowi seniorzy uzyskają wsparcie społeczne (wolontariusze spędzą z nimi czas) oraz pomoc przy codziennych czynnościach (np. zrobienie zakupów, dowiezienie na wizytę lekarską, zadbanie o utrzymanie porządku w domu).

Jak to działa — krok po kroku

Mechanizm udzielania pomocy jest prosty. Pierwszy krok to zgłoszenie — seniorzy mogą zgłaszać się za pomocą ogólnopolskiej infolinii o numerze 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu (nr tel. 61 878 17 26).

Następnie osoba, która przyjęła zgłoszenie na ogólnopolskiej infolinii, przekazuje prośbę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W kolejnym kroku pracownik MOPR ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty — w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Po odbytej wizycie pracownik MOPR-u określa szczegółowo zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia. Może przy tym stwierdzić, że senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie — w takim przypadku poinformuje o tym zgłaszającego i rozpocznie odpowiednie postępowanie.

Działania na rzecz seniorów realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi ponad 282 tys. zł, z czego ponad 56 tys. to pieniądze z budżetu Miasta, a ponad 225 tys. zł z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok. Termin realizacji zadań: lipiec — grudzień 2023 roku.

Źródło: poznan.pl