Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: kolaż złożony z 5 prostokątnych elementów, w centrum logotyp PTPN, wokół cztery zdjęcia prezentujące otoczenie siedziby PTPN, na zdjęcia nałożono filtry w kolorach: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy.

W marcu ruszył cykl wydarzeń kulturalnych pt. „Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956-1990”. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza do udziału w bezpłatnych wykładach.

Projekt ma na celu popularyzację wyników badań dotyczących okresu 1956-1990, czyli od Poznańskiego Czerwca do odrodzenia samorządu. Te dwa wydarzenia miały ogromne znaczenie w dziejach Polski, a udział Poznania i poznaniaków jest w nich znaczący.

W ramach wydarzenia dobędzie się 16 wykładów. Spotkania będą się odbywać w czwartki co dwa tygodnie od marca do grudnia z pominięciem okresu letniego.

W kwietniu odbędą się następujące wykłady:

13 kwietnia, godz. 17.00

  • „Wizje wolności w wielkopolskich muzeach” – wykład wygłosi dr Marta Kalisz-Zielińska (Muzeum UAM).

Okres Polski Ludowej to czas intensywnego rozwoju i odbudowy polskiego muzealnictwa. Pomimo wielu decyzji ówczesnych władz w zakresie polityki kulturalnej, które w teorii miały sprzyjać powoływaniu nowych instytucji tego typu, nie był to łatwy czas dla placówek muzealnych. Obok trudności związanych z podstawowymi potrzebami borykano się w nich także z ograniczeniami i odgórnymi wytycznymi. Zależność ta przekładała się również na tematykę, którą można było lub należało prezentować. Jednym z problematycznych zagadnień była „wolność”. Należało je traktować z dużą ostrożnością, najlepiej oczyszczając z narodowego indywidualizmu i przypisując znaczną część sukcesów w tym obszarze „Wschodniemu Bratu” i „przyjaźni polsko-radzieckiej”. Czy w takim razie muzea pełniły wyłącznie funkcję propagandową dla polityki kulturalnej władz ludowych? Czy udawało się przygotowywać wydarzenia, które pozbawiono radzieckiego wątku i marksistowskiej ideologii, prezentując polskie drogi do niezależności? Doniosłe znaczenie muzeów w zakresie edukowania społeczeństwa, jest we współczesnych badaniach nad okresem Polski Ludowej często i niesłusznie pomijane. Ich rola w kształtowaniu postaw (nie tylko tych komunistycznych) była ogromna, dziś jednak dopiero odkrywana.

27 kwietnia, godz. 17.00

  • „Alternatywna scena muzyczna Poznania w latach osiemdziesiątych” – wykład wygłosi prof. Krzysztof Gajda (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM).

Lata osiemdziesiąte XX wieku to w Polsce czas dynamicznego rozwoju muzyki młodzieżowej, licznych subkultur oraz poszukiwań alternatywnych form artystycznej ekspresji. Większość tych zjawisk kształtowała się w opozycji do kultury oficjalnej, kojarzonej z opresyjnością systemu państwowego. Także w Poznaniu, za sprawą wielu indywidualności, pojawiły się inicjatywy kontestujące społeczny i polityczny porządek, a jednym z najważniejszych środków wyrazu stała się muzyka rockowa. Wzorując się na dokonaniach zachodnich zespołów, a czasem odkrywając własne formy ekspresji, młodzi buntownicy tworzyli nieoczywisty koloryt miasta, wbrew szarej PRL-owskiej rzeczywistości, podważając także tradycyjny wizerunek konserwatywnego i uporządkowanego Poznania. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę klubów studenckich oraz osiedlowych domów kultury, poszukujący artyści tworzyli enklawy wolności. Powstające zespoły miały nierzadko charakter efemeryczny, bywały i zjawiska trwalsze, które z czasem zaczęły współtworzyć poszerzający się główny nurt ogólnopolskiej kultury. Zespoły: Sten, SOCrealizm, Reportaż, Krew, Pidżama Porno, Bexa Lala, Zbombardowana Laleczka, Malarze i Żołnierze – to tylko niektóre z przykładów grup, które powstały w tamtym czasie w Poznaniu i które będą tematem spotkania.

Wykłady będą odbywać się w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Szczegóły: