Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla seniora”

19.4.2022
Grafika artykułu: Na zdjęciu szaro-biały budynek przy ul. Drewlańskiej. Przed budynkiem trawnik z krzewami i drzewami, na balkonach budynku widać kolorowe kwiaty. 
Fot. PTBS Sp. z o.o. – budynek przy ul. Drewlańskiej 10.

Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców. Rozpocznie się 20 kwietnia i potrwa do 20 maja 2022 roku.

Program „Mieszkanie dla seniora” realizowany jest przez Miasto Poznań we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Lokale oferowane w ramach programu należą do zasobu PTBS, natomiast Miasto Poznań pokrywa partycypację w kosztach ich budowy.

Warunki (należy spełnić wszystkie wymienione):

 • zamieszkiwanie w granicach administracyjnych miasta Poznania
 • wiek powyżej 60. roku życia
 • ustalone prawo do emerytury, emerytury częściowej lub renty
 • spełnione kryterium dochodowe:
 1. dla gospodarstwa jednoosobowego musi przekraczać 2814,48 zł/os i nie może przekroczyć 5003,52 zł/os.
 2. dla gospodarstwa wieloosobowego musi przekraczać 2189,04 zł/os i nie może przekroczyć 3752,64 zł/os.

Oferta programu „Mieszkanie dla Seniora”:

 • najem na czas nieoznaczony lokalu z zasobu PTBS bez konieczności zapłaty partycypacji (partycypację uiściło Miasto Poznań)
 • lokale 1- i 2-pokojowe w budynkach z windą, gotowe do zamieszkania
 • lokalizacje: 79 lokali – ul. Grabowa 22 (Dębiec), 62 lokale – ul. Drewlańska 10 (Piątkowo), 35 lokali – ul. Moniki Cegłowskiej 10-22 (Strzeszyn) oraz inne pojedyncze lokalizacje
 • czynsz od 10,35 zł/m2 do 16,00 zł/m2 + opłaty eksploatacyjne
 • obowiązek zapłaty kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu

Uwaga!

Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców.

Szczegółowe informacje:

Wnioski można składać w siedzibie Biura Spraw Lokalowych lub drogą pocztową na adres Biura. Formularz wniosku zostanie udostępniony 19 kwietnia w siedzibie Biura Spraw Lokalowych przy ul. Matejki 50 oraz na stronie Sprawy Lokalowe. Wnioski będzie można składać wyłącznie w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.