Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Mieszkanki i mieszkańcy Poznania mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy w zakresie poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Porady udzielane są stacjonarnie w kilku miejscach w Poznaniu lub w formie online.

Nieodpłatne porady prawne i porady obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku).

Uwaga!

Na poradę należy się zarejestrować przez Poznań Kontakt 61 646 33 44 (infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 20.00). Należy wybrać formę udzielenia porady – bezpośrednio w punkcie lub zdalnie. W punktach obsługiwane są wyłącznie osoby wcześniej umówione telefonicznie. Na wizytę należy przyjść punktualnie, bez osób towarzyszących.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • poinformowanie o obowiązujących przepisach, przysługujących uprawnieniach i obowiązkach oraz kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach związanych z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym i sądowoadministracyjnym (oprócz pism procesowych w toczącym się postępowaniu),
 • sporządzenie projektu pism o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, mediacje.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje m.in.:

 • wsparcie dla osób zadłużonych,
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta np. z zakresu spraw rodzinnych, mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, sporządzenie planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • mediacje.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 • Urząd Miasta Poznania – pl. Kolegiacki 17 (radcy prawni, adwokaci)
 • Urząd Miasta Poznania – ul. Matejki 50 (radcy prawni, adwokaci, Fundacja „Taurus”)
 • Poznańskie Centrum Świadczeń – ul. Wszystkich Świętych 1 (radcy prawni, adwokaci)
 • Dom Kultury „Wiktoria” – os. Zwycięstwa 125 (radcy prawni, adwokaci)
 • Siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych, ul. Chwaliszewo 69 (radcy prawni)
 • Budynek Polska Press – ul. Grunwaldzka 19  (Fundacja „Taurus”)

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

 • Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50 (Fundacja „Taurus”, sprawy mieszkaniowe)
 • Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20 (Stowarzyszenie OVUM, dysfunkcje w rodzinie, zabezpieczenie społeczne, zadłużenia)
 • Budynek Polska Press, ul. Grunwaldzka 19 (Fundacja „Taurus”, dysfunkcje w rodzinie, zabezpieczenie społeczne, zadłużenia)

Szczegółowe informacje na temat działalności poszczególnych punktów dostępne są na stronie:

Spotkania edukacyjne w klubach seniora

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjno-edukacyjnego z obszaru pomocy prawnej dla klubów seniora. Spotkanie może odbyć się w formie online lub stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jest także możliwość indywidualnego zgłoszenia przez kluby seniora zapotrzebowania na warsztaty prawne o konkretnej tematyce, np. mediacja, prawo spadkowe, zadłużenia, umowy cywilne. Kontakt w tej sprawie: tel. 61 878 51 58, npp@um.poznan.pl.