Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

18 listopada odbędzie się spotkanie i spacer podsumowujący projekt Opowieści zez Fyrtla: Fajrant na Łazarzu”. Chętni będą mogli poznać historię tej części miasta, opowiadaną przez jej starszych mieszkańców. 

Spotkanie odbędzie się 18 listopada, o godz. 12.00 w Klubie Krąg przy ul. Dmowskiego 37.

Projekt „Opowieści zez Fyrtla: Fajrant na Łazarzu” skierowany był do nastolatków w wieku 12-15 lat, mieszkających i uczących się na Łazarzu, którzy interesują się poznawaniem lokalnej historii. Zasadniczą część stanowiły warsztaty historii mówionej. Pozwoliły one młodym poznaniankom i poznaniakom na odkrywanie przeszłości przez pryzmat doświadczeń i przeżyć przedstawicieli starszych generacji mieszkańców Łazarza. Podstawę do projektu stanowią ich zebrane wspomnienia związane z dzieciństwem i młodością oraz sposobami spędzania wolnego czasu.

Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć powstałe przy projekcie nagrania. Wyświetlane będą te, na których seniorki i seniorzy opowiadają, jak spędzali czas wolny na Łazarzu oraz jak to się kiedyś żyło. Na miejscu będą obecni bohaterzy nagrań

Po spotkaniu odbędzie się spacer z przewodnikiem, który oprowadzi po najciekawszych miejscach związanych ze wspomnieniami i opowieściami seniorów, biorących udział w projekcie. Wydarzenie i spacer tłumaczone będą na polski język migowy.

Źródło: poznan.pl