Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Oprowadzania po Bramie Poznania dla osób z niepełnosprawnościami

04.5.2023

Grafika artykułu: Na żółtym tle symbol oka, ucha, wózka inwalidzkiego i mózgu. W prawym, górnym rogu czarny napis "Wszystko jasne!". 

Wszystko jasne! to cykl bezpłatnych oprowadzań po ekspozycji Bramy Poznania dla grup osób z niepełnosprawnościami. Udział w spacerach jest bezpłatny. 

Dla każdej z grup odbiorców została przygotowana dedykowana ścieżka oprowadzania, która wykorzystuje zróżnicowane pomoce (nagrania dźwięków, rekwizyty, tyflografiki i makiety) i prowadzi przez najciekawsze miejsca na ekspozycji. Przewodnikami podczas oprowadzania są pracownicy Zespołu Obsługi Klienta, którzy ciekawie poprowadzą opowieść o Ostrowie Tumskim, dostosowując ja do potrzeb gości.

Harmonogram najbliższych spacerów: 

  • 25 maja, godz. 17.00 – oprowadzanie dla osób z dysfunkcją słuchu (powyżej 15. roku życia)

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: wydarzenia@bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 531 250 840.

Oprowadzanie trwa około 60 min, a udział w nim jest bezpłatny.

Szczegóły: