Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Porozmawiajmy o lekach – pilotażowy program przeglądów lekowych

24.10.2022

Grafika artykułu: Na biały stole leżą dwa listki tabletek - na pierwszym planie tabletki w kolorze żółtym, na drugim - w kolorze białym. Przyjmujesz dużą liczbę leków? Masz wątpliwości dotyczące swojej farmakoterapii? Występują u Ciebie działania niepożądane? Możesz dołączyć do pilotażowego programu przeglądów lekowych.

To nowa usługa wykonywana przez farmaceutów – polega  na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu medycznego z pacjentem, analizie farmakoterapii i opracowaniu rekomendacji, które pozwolą na optymalizację leczenia i poprawę jakości życia. Pilotażem może zostać objęta osoba w wieku 18-60 lat, która przyjmuje na stałe nie mniej niż 5 leków wydawanych z przepisu lekarza, albo osoba powyżej 60. roku życia, przyjmująca na stałe nie mniej niż 10 leków.

Przegląd Lekowy jest świadczeniem wykonywanym w wybranych aptekach, finansowanym ze środków Ministerstwa Zdrowia. W Poznaniu realizowany jest przez Szpital im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, kontakt: 796 191 877, 607 746 578.