Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: W centrum w niebieskiej, okrągłej ramce czarny napis: "Poznańska Akademia Wolontariatu", po lewej i prawej stronie okrągłej ramki niebieskie figury geometryczne . W lewym, górnym rogu logotyp Stowarzyszenia CREO, na dole logotyp Miasta Poznania oraz projektu "Po Mocni". Stowarzyszenie CREO zachęca do udziału w szkoleniach dla wolontariuszek i wolontariuszy. Spotkania odbywają się w formule online oraz stacjonarnie, a udział w nich jest bezpłatny. Obowiązują jednak zapisy.

Harmonogram najbliższych spotkań:

Warsztat — animujemy społeczność lokalną, animacje dziecięce

  • 9 sierpnia, godz. 16.00-19.00
  • prowadzenie: Maria Pawlak
  • warsztaty stacjonarne, ul. Kochanowskiego 8a/2

Warsztaty przygotowujące do organizowania atrakcji dla różnych grup wiekowych i przybliżające różnorodne formy animacyjne. Dzięki temu uczestnicy otrzymają pomysły na konkretne sposoby planowania i realizowania atrakcji podczas różnorodnych wydarzeń i akcji, szczególnie kierowanych do rodzin.

Wolontariat senioralny — zawsze jest czas, żeby zacząć pomagać 

  • 16 sierpnia, godz. 10.00-13.00
  • prowadzenie: Nina Woderska
  • warsztaty stacjonarne, ul. Kochanowskiego 8a/2

Warsztat kierowany do osób w wieku senioralnym, które chciałyby rozpocząć wspieranie różnych NGO w ramach wolontariatu. Podczas zajęć przybliżone zostaną różne sprawdzone formy wolontariatu, w tym. m.in. te podejmowane w Klubie Starszaka CREO.

Warsztaty przygotowujące do wspierania osób z niepełnosprawnościami

  • 23 sierpnia, godz. 16.00-20.00
  • prowadzenie: Angelika Kowalczewska-Lipińska, Maria Pawlak
  • warsztaty stacjonarne, ul. Kochanowskiego 8a/2

Zajęcia przybliżające tematykę niepełnosprawności (przyczyny, rodzaje, przykłady akcji wolontariackich wspierających osoby z niepełnosprawnościami) oraz pozwalające na wczucie się w rolę osób z niepełnosprawnościami (dzieci i młodzież będą poruszać się na wózku inwalidzkim w terenie czy z opaską na oczach).

Jak zapisać się na warsztaty?

Zapisy na warsztaty odbywają się poprzez internetowe formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenia można również dokonać mailowo, wysyłając wiadomość na adres: info@wolontariat.poznan.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 690 251 119.

Więcej informacji: